Innehåll i Tåg och Spår
Sökord År Nr Sida Rubrik
vackra1972274Viktig uppgift om vackra lok, insändare av Göte Persson.
vackraste19671016Sveriges vackraste ånglok, artikel av Sune Lantz. F-loken.
vackraste1971247Sveriges vackraste smalspårslök, artikel av Sune Lantz. Dyrgrip i Linköping.
vackraste19918812Ånglok NÖJ nr 18, notis av Bengt E Unvér. Sveriges vackraste smalspåriga ånglok.
vad196423Sista tåget på Linköping - Vadstena, beskrivning av vad som hände lördagen 28 september 1963.
vad1975417Stolpskor - vad är det?, notis av Sven Gerndt.
Vad1976448Vad finns i Östergötlands Järnvägsmuseum?.
Vad1983658Vad är detta?.
Vadstena196312Ur arkivet ... Fogelsta - Vadstena - Ödeshögs järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av FVÖJ.
Vadstena196313För att celebrera MÖJ, notis av Bengt E. Unvér. Sista extra tåg mellan Linköping - Vadstena.
Vadstena196423Sista tåget på Linköping - Vadstena, beskrivning av vad som hände lördagen 28 september 1963.
Vadstena1972306Gustav Wasa i Vadstena.
Vadstena1973311Middagståget ångar in på Vadstena station.
Vadstena19743710100 år sedan Vadstena - Fågelsta banan byggdes, artikel av Bengt E Unvér.
Vadstena1978513Sista ångloket har nu kört sträckan Ödeshög - Vadstena, utdrag av Gunnar Sträng. Ur ÖC 2 juni 1956.
Vadstena1980579Gustav Wasa i Vadstena. Nytt lokomotiv till WFJ. Ur ÖC 26 augusti 1875.
Vadstena1981595Arkivet berättar. Vadstena omkring 1908.
Vadstena1983661Sista tåget Linköping - Vadstena.
Vadstena1983664Han kom från Vadstena.
Vadstena1984691När järnvägen kom till Vadstena, foto av Einar Pettersson.
Vadstena1984699Fågelsta - Vadstena - Ödeshög järnväg. Tidtabell.
Vadstena1987756När första eltåget kom till Vadstena.
Vadstena1987757Cloettachefen betalte Tåg och Spår. Första numret i samband med sista tåget Linköping - Vadstena 1963.
Vadstena19877713Förbjuden wäg i Vadstena. Ur Sv Dagbl 2/9 1936.
Vadstena19887914Linköping - Vadstena - Ödeshög, artikel av Nils Wallenborg.
Vadstena1988801Sista tåget Linköping - Vadstena. Ett publikt skådespel.
Vadstena1988804Sista tåget Linköping - Vadstena, artikel av Björn Gottlieb.
Vadstena19888016Tåg ut, foto av Bo-Lennart Nelldal. Sista tåget från Vadstena.
Vadstena1988814Hundra år sedan Vadstena - Ödeshögslinjen invigdes, artikel av Christer Brimalm.
Vadstena1988817Rävsjökurvan på linjen Vadstena - Fågelsta - Ett 35-årsminne, artikel av Nils Wallenborg.
Vadstena19888114Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-58, notis av Jan-Olov Svensson. Ny bok utgiven vid VÖJF.
Vadstena1991879Tidtabell för Vadstena - Fågelsta Järnväg 1991.
Vadstena1992908Storungs till Vadstena, artikel av Bengt E Unvér. Hur gick det sedan.
Vadstena1994954MÖJ motorvagn nr 4 och dess stallplats, artikel av Bertil Rehnberg. I Vadstena.
Vadstena1995988Rälsbussgarage i Vadstena, artikel av Bertil Rehnberg. Ritning.
Vadstena20031301Sista persontåget Linköping - Vadstena, foto av Bertil Rehnberg.
Vadstena200313012Sista-tåget-evenemang av SJK Vadstena - Linköping, foto av Bertil Rehnberg.
Vadstena20031312Vinterbild från Arkivet, bild av SvJvm Linköping. MÖJ lok 3 med tåg i Vadstena 1923.
Vadstena20051394Lokputsare och kolvakt i Vadstena år 1935, artikel av Bertil Rehnberg.
Vagn1987786Vagn från MÖJ såldes till USA, notis av Sune Lantz.
vagn19991131Lennart Johnsson isar en vagn i Linköping tidigt 1950-tal, foto av Olle Billenius.
vagn20021258MÖJ 1013 fyller 90 år, ritning av Bengt-Åke Rudström. Beskrivning, bilder, ritning och tekniska data för vagn MÖJ 1013.
Vagn20051367G-vagnar med bromskur vid VSBJ, artikel av Bertil Rehnberg. Vagn med hög bromskur fick ej gå på NVHJ.
vagnar1969162Femtontal lok och vagnar i samlingarna.
vagnar19846914Utlåning av vagnar.
Vagnar19981084Vagnar m.m. tillverkade i Södertelje, artikel av Bertil Rehnberg.
vagnar199911210Östergötlands första rälsväg, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om användandet av rälsgående vagnar vid byggandet av Göta Kanal.
vagnar20001165Norska vagnar tillverkade av ASJ i Linköping, artikel av Bengt-Åke Rudström.
vagnar20051396Stafsjö Järnväg - Nunnebanan, artikel av Bo Norrgård. Del 3. Lok och vagnar (9 bilder).
vagnen1974373Sista vagnen.
vagnen1976421Äldsta vagnen 102 år, foto av Sven Lindahl.
vagnhall1973331Östergötlands Järnvägsmuseums första vagnhall, foto av Arne Gustavsson.
vagnhall19918814Bilder från vår nya lok och vagnhall i Valla, bilder av Arne Gustavsson.
Vagnhallen1972271Vagnhallen klar vid Linköpings Järnvägsmuseum. I Ryd.
vagnhallen19764410Invigningen 1972 av vagnhallen.
vagnhallen1977475Lok- och vagnhallen i Ryd 5 år.
vagnhallen1977481Kd2-loket i vagnhallen i Ryd, foto av Arne Gustafsson.
vagnhallen19805710Lok- och vagnhallen i Ryd, foto av Arne Gustafsson.
vagnhallen19877615Lok- och vagnhallen.
vagnhallen1991884Takmålning i vagnhallen i Valla, foto av Harry Harrysson.
Vagnhallen199911512Vagnhallen och Halleby på Valla.
vagnparken1991884SJ investerar i Kombitrafiken, notis av Karin Jansson. Ökar vagnparken med 40%.
Vagnuthyrningen20011226Vagnuthyrningen från ASJ Linköping, artikel av Bengt-Åke Rudström.
vaktade19877813De vaktade spåren.
vaktstugan20011218Banvaktsstugan vid Tornfors, artikel av Bengt-Åke Rudström. Beskrivning av vaktstugan Lilla Emma och dom som har bott där.
Vaktstugorna20031296Vaktstugorna vid Pålsboda - Finspångs Järnväg, artikel av Bengt-Åke Rudström. Ritning på banvaktsstuga i skala H0.
Valdemar1971246Upptäcktsresa i småländska järnvägsbygder, artikel av Valdemar Larsson.
Valdemarsvik20041331Missöde i Valdemarsvik 7 april 1944, bild av SvJvm Linköping.
Valla1984687Järnväg på Valla för dyrt: Satsning i stället på häst och tuff-tuff-tåg, utdrag av Anette Larsson. Ur Östgöten 18/2 1984.
Valla1984688Blir det ingen järnväg mellan Valla och Gamla Linköping. Delbetänkande av utredningen.
Valla1990866Vi flyttar. Halleby stationshus flyttades 27/2 1990 till Valla.
Valla1991884Takmålning i vagnhallen i Valla, foto av Harry Harrysson.
Valla19918814Bilder från vår nya lok och vagnhall i Valla, bilder av Arne Gustavsson.
Valla199811016Halleby station på Valla, foto av Leif Cronegren.
Valla199911512Vagnhallen och Halleby på Valla.
Valla20001184Det stora lyftet i Valla, artikel av Bengt-Åke Rudström. Flyttning av Kd2 till Gävle.
Valla20021251Järnvägsmuseet flyttar från Ryd till Valla för 10 år sedan, foto av Gunnel Perlefelt.
Valla20021259Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping fyller 30 och 10 år, artikel av Bengt-Åke Rudström. 20 år i Ryd plus 10 år i Valla.
Valla20061422Ur arkivet. Flytt av SJ ånglok litt Kd nr 692 från Valla.
Vallabanan19939119Vallabanan. Ritning.
vandring20021277Från en vandring mellan Hultsfred och Västervik, artikel av Sven Lindahl.
vandring20031283Från en vandring mellan Hultsfred och Västervik, artikel av Sven Lindahl. Del 2.
vardag20001186Baningenjörens vardag, artikel av Bengt-Åke Rudström.
Varför1981604Varför Tift eller Roglösa, artikel av Thord Lindell.
varit19888014Om inte loket varit ...
varligt19877813Far varligt över jorden.
varm20021244En varm SJK-resa 1961, artikel av Bertil Rehnberg. Bilder och berättelse från SJK-resan på NÖJ.
Varning1976435Varning: Brottslige ställs till ansvar.
Vatikanens196423Hört och sett. Världens kortaste järnväg 734 m till Vatikanens station.
vatten1975416Vårt behov av vatten.
Vattenbyggnadsstyrelsen20021274Rapport från Vikbolandsbanan 1912, artikel av Bengt-Åke Rudström. Utdrag ur rapport till Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.
Vattentornet20051383Branden i Kvismaren, artikel av Bertil Rehnberg. Vattentornet eldhärjas.
VB19671012Ånglok vid VB.
VB1995971Ånglokståg, VB nr 1, foto av Martin Olsson.
VB1995974Arkösund - En lyckad felsatsning för VB?, artikel av Bertil Rehnberg.
VB19961038Birkekärr - Fallingebergs Järnväg, artikel av Bertil Rehnberg. Om VB och den 4 km långa stickspåret till grustaget.
VB20001171VSBJ lok nr 2 (f.d. VB lok nr 4), bild av JMf arkiv.
VB20051371VB motorvagn litt X nr 4, bild av SvJvm Linköping. F.d. Vikbolandsbanans motorvagn X 4 fotograferad på Norrköping Östra före förstatligandet 1950.
VB-s1995978VB-s första motorvagnar. Ritning och tekniska data.
Vem1973325Vem kan berätta om Bocken?.
Vem1978514Var du med? Vem tog bilden? Berätta för oss.
Vena1985709Vena Mosse på linjen Västervik - Hultsfred, foto av Sven Lindahl.
Verkebäck19908619Krigare i Verkebäck.
verklighet19671024Annons: Dagens fantasier - morgondagens verklighet. ASJ 60 år.
verklighet19691712Annons: Dagens fantasier - morgondagens verklighet. ASJ 60 år.
verksamhet19681311Utredning om järnvägsmuseal verksamhet.
verksamhet19867412Ger sin syn på järnvägsmuseal verksamhet, notis av Allan T Nilsson.
Verkstad196421Några äldre loktyper från Motala Verkstad, artikel av Yngve Holmgren. Beskrivning av de första loken som tillverkades av MV.
Verkstad1967814ÖSTGÖTALOK från Motala Verkstad, notis av Ola Nilson. Lok nr 7.
Verkstad19971061NÖJ lok nr 22, bild av Motala Verkstad arkiv.
Verkstad19991126AB Motala Verkstad, artikel av Bertil Rehnberg.
Verkstad199911510Inte bara Motala Verkstad och ASJ, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om järnvägsindustrin i Östergötland.
Verkstads19961001Motala Verkstads 385:e ånglok, bild av R Grönstedt & Co. SJ litt A nr 1008.
Verkstads19961004Motala Verkstads 385:e ånglok, artikel av Bertil Rehnberg.
Verkstäder199710610NÖJ personvagnar nr 6-8, artikel av Bertil Rehnberg. Rättelse: NÖJ personvagnar levererades från Södertälje Verkstäder.
vers200212510Rallarna på Östra Centralbanan, vers av Nils Johan Holm.
Verveln19681229Vid Verveln i Östergötland.
Vet20061408En olycka händer så lätt. Vet någon var? (2 bilder).
Vexling1993925Vexling i Wadstena.
vidare1979524Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vidare1979544Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vidare1980573Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vidare1981584Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vidd19877511Elektriskt tåg vidd Gullberg.
Vikbolandet1988797Kalvtåget på Vikbolandet, artikel av Ivar Johansson.
Vikbolandsbanan1983644Tåg på Vikbolandsbanan.
Vikbolandsbanan1984674Vikbolandsbanan.
Vikbolandsbanan19857211Vikbolandsbanan.
Vikbolandsbanan20021274Rapport från Vikbolandsbanan 1912, artikel av Bengt-Åke Rudström. Utdrag ur rapport till Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.
Vikbolandsbanan20051392Ångstöten. Smått och gått för föreningen. Rättelse till nr 137: 1950 förstatligades Vikbolandsbanan.
Vikbolandsbanans20051371VB motorvagn litt X nr 4, bild av SvJvm Linköping. F.d. Vikbolandsbanans motorvagn X 4 fotograferad på Norrköping Östra före förstatligandet 1950.
Viktig1972274Viktig uppgift om vackra lok, insändare av Göte Persson.
viktig1983641Banvakten - en viktig järnvägsman.
viktig1983643Banvakten - en viktig järnvägsman, artikel av Sune Lantz.
viktig19836610Brandskyddet - viktig fråga.
viktig20071463Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, artikel av Bengt-Åke Rudström. En viktig del i Linköpings utveckling till industristad (13 bilder).
viktigaste19908611Världens viktigaste mått.
viktigaste1991875Världens viktigaste mått II, notis av Börje Thoursie.
Viktorias19857110Det började med Drottning Viktorias sovvagn.
Vilka1991888Nödvändiga järnvägsprojekt. Vilka ska man satsa på?.
Vilken19671020Vilken spårvidd hade Sveriges äldsta järnväg?, artikel av Gunnar Nydell. Om tidiga järnvägar och lok i Sverige.
ville19981081Snöröjning, foto av Erik Linder. Rättelse: Erik Linder tog fotot. Damen ville åka med, men fick inte.
Villskog196671Minnen kring en smalspårsbana, artikel av Jon Villskog.
Vimmerby1968114Vimmerby - Spångenäs järnväg, artikel av Ola Nilson.
Vimmerby1977471Vimmerby - Linköping klar 1902.
Vimmerbystinsen196661När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
Vimmerbystinsen1988819När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
vindarnas196788SKOGSBANA på solens och vindarnas ö, artikel av Sune Lantz. Järnvägen i Böda kronopark.
Vinterbild20031312Vinterbild från Arkivet, bild av SvJvm Linköping. MÖJ lok 3 med tåg i Vadstena 1923.
vinterlandskap19991151Utfarten från Borggård i vinterlandskap, bild av Bengt-Åke Rudström samling.
Vintervyer20061405Vintervyer från Finspång år 1960, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: Kurt Hultgren (9 bilder).
visa1984675Inför Arkösundsbanans nedläggande, visa av Sam Tornborg.
visade1969157Första arbetslaget visade vägen.
visande19981093Rättelse i TÅG och SPÅR nr 108. Bildtext till bilder visande snöröjning med lok 3090.
visar1990865Nu visar utfartssignalen grönt sken, notis av Bengt E Unvér.
Visartelegrafen19939114Visartelegrafen.
visas1972282Flygmuseet och järnvägsmuseet visas samma dagar.
Vislanda1970224Sista tåget på Karlshamn - Vislanda, artikel av Anders Perling.
Visste1973327Visste ni att?.
Vokbolänningen19877714Den flygande Vokbolänningen.
Vreta19691510Vreta klosters stationskomplex. Museiföremål i Linköping.
Vreta200112110Farlig korsning, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om korsningen i Ullevi mellan MÖJ och vägen till Vreta Kloster.
vräktes196661När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
vräktes1988819När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
VSBJ196313Ur arkivet ... Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av banan VSBJ.
VSBJ196553VSBJ, Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg, artikel av Gösta Gäfvert. Om byggandet av VSBJ.
VSBJ1967102Ritningsserie om smalspårslok II, artikel av Ola Nilson. VSBJ lok nr 1.
VSBJ19681410Ångloken vid VSBJ.
VSBJ1988796Personal på VSBJ.
VSBJ19898312Minnen från VSBJ, artikel av Bertil Axén.
VSBJ1989841VSBJ 1913-1959.
VSBJ1989844VSBJ 1913-1959, forts., artikel av Ola Nilsson.
VSBJ1989845Åkande personal på VSBJ, bild av Erik Linder samling.
VSBJ19908617Provresa med rälsbuss på MÖJ och VSBJ.
VSBJ20001169Urspåring med oväntat slut, artikel av Bertil Rehnberg. Om urspåring av lok 501 tidigare VSBJ 1 vid Bränninge 1939.
VSBJ20001171VSBJ lok nr 2 (f.d. VB lok nr 4), bild av JMf arkiv.
VSBJ200011710Besiktningen av VSBJ år 1930, artikel av Bengt-Åke Rudström.
VSBJ20051367G-vagnar med bromskur vid VSBJ, artikel av Bertil Rehnberg. Vagn med hög bromskur fick ej gå på NVHJ.
VSBJ20061414VSBJ motorvagn, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: Linder, Pettersson, Rehnberg (4 bilder).
Vyer1989826Vyer från linjen, foto av Erik Linder. Fornåsa - Motala.
VYJ19908515Telegram. Till banchefen för VYJ.
vykort199710410Gamla vykort berättar, artikel av Bertil Rehnberg.
Vykort199810912MÖJ-tåg. Vykort poststämplat 1918.
VÅB1989825Det stod att läsa i ..., utdrag av Ola Nilsson. Om VÅB lok nr 25. Ur Correspondenten 1912.
Vådlig19908512Vådlig urspåring. I Motala.
vår19691510Nytt möte med järnvägsmuseer hålles i vår.
vår1975414Hjo - Stenstorps järnväg vår mest blåblodiga grevebanan.
vår19918814Bilder från vår nya lok och vagnhall i Valla, bilder av Arne Gustavsson.
Vår19959711Vår vid Kvismarens station, artikel av Bertil Rehnberg.
Vår20011213Vår nye ordförande presenterar sig, information av Lars Linde. Presentation av Lars Linde.
Våra19671019Våra duktiga modellbyggare, artikel av Bengt E Unvér. Godsvagnar.
våra1981584Till våra medlemmar i Järnvägarnas Museiförening.
Våra1984676Våra förstlingar.
våra19928913Öknamn och smeknamn vid våra järnvägar, notis av Sven Gerndt.
Vårdnäs20011238Från Arkivet, notis av Gunnar Johansson. Om Rickard Johansson född i Vårdnäs 1881.
våren20071472Klubbaftnar ordnas under våren.
Vårt1975416Vårt behov av vatten.
vårt1979524Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vårt1979535NÖJ-minnen från början av vårt sekel av framlidne lokföraren Axel W Lundqvist.
vårt1979544Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vårt1980573Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vårt1981584Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
vårt1983648Från vårt arkiv. ASJ:s grundare Carl Johan och Erland Uggla.
vårt1983649Från vårt arkiv. Utställningen om ASJ 1910.
vårt1989836Från vårt arkiv, notis av Ola Nilsson. Instruktion till Stationsföreståndaren vid N.N.
Vårt19898414Vårt avlånga fosterland, artikel av Sven Gerndt.
väcker1971257Fångvagnar hos Statens Järnvägar väcker förvåning hos utlänningar, artikel av Sune Lantz.
väderleksprofet1969183Järnvägen som väderleksprofet.
väderleksprofet19939114Järnvägen som väderleksprofet.
Väderstad196313Ur arkivet ... Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av banan VSBJ.
Väderstad19991129Invigningen av Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg år 1913, artikel av Bertil Rehnberg.
Väderstad-Skänninge-Bränninge196553VSBJ, Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg, artikel av Gösta Gäfvert. Om byggandet av VSBJ.
Väg20021274Rapport från Vikbolandsbanan 1912, artikel av Bengt-Åke Rudström. Utdrag ur rapport till Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.
vägen1969157Första arbetslaget visade vägen.
vägen200112110Farlig korsning, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om korsningen i Ullevi mellan MÖJ och vägen till Vreta Kloster.
vägkorsningen20011211Den farliga vägkorsningen vid Ullevi på MÖJ 1941, foto av Gillberg.
Välkommen19733411Välkommen. Till Östergötlands Järnvägsmuseum.
vänners19908511Järnvägsmusei vänners årsbok 1989.
väntan1971232Museibygget i gång. 10 års väntan är nu över.
väntan1987758I väntan på avgång.
väntan20021266I väntan på riktig el, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om batteribelysning vid NVHJ.
värda1980553Tre skrifter värda att läsa.
Värdefulla1969184Värdefulla tillskott till samlingarna i Linköping, notis av Bo Norrgård.
värdefulla19691812Svens reflexioner om värdefulla perspektiv, artikel av Sven Gerndt.
Värderingsbesiktning19928914Värderingsbesiktning å MÖJ 1942.
Värderingsbesiktning 20101574 Värderingsbesiktning på TÖJ, text: Bertil Renberg
världen196664Första elrälsbussen i världen i Östergötland, artikel av Adrian. Om införandet av elrälsbussar i Östergötland. Ur ÖC 18 mars 1949.
världen19857213Spårtrafiken ökar över hela världen.
Världens196423Hört och sett. Världens kortaste järnväg 734 m till Vatikanens station.
Världens196794Världens minsta järnväg. Järnvägen till Darjeeling.
Världens19691611Världens äldsta driftsdugliga lok finns i Sverige, artikel av Sune Lantz. Om Prins August.
världens1972286Hälften av världens järnvägsgods går på sovjetryska banor, artikel av Sune Lantz.
Världens1974353Trårullatåget som gick till Världens ände.
Världens19908611Världens viktigaste mått.
Världens1991875Världens viktigaste mått II, notis av Börje Thoursie.
Världsberömda196674Världsberömda Ångloksmodeller, artikel av Ola Nilson. Beskrivning av samlingen av amerikanska ångloksmodeller vid Järnvägsmuseet i Linköping.
Världsbäst1969158Ånglok på Tyrolen-bana, artikel av Sune Lantz. Världsbäst i klättring.
världssensation1986741En världssensation. Om Ankan.
värme196661När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
värme19681316Annons: Ledande inom transport och värme. ASJ.
värme1988819När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
Värt1974364Värt att minnas: När tågen började rulla. Anna Olssons tågresa Anundsjö - Mellansel, en mil lång.
Värtan20061421Ånglok litt F nr 1200 i Värtan 1981, bild av Lars Rehnberg. (ToS helt i färg).
Västervik1973327Första lokomotorerna byggdes i Västervik, notis av Sune Lantz.
Västervik1985707Västervik - Hultsfred - Växjö, artikel av Bertil Torekull. På ett stickspå till hjärtat.
Västervik1985709Vena Mosse på linjen Västervik - Hultsfred, foto av Sven Lindahl.
Västervik20021277Från en vandring mellan Hultsfred och Västervik, artikel av Sven Lindahl.
Västervik20031283Från en vandring mellan Hultsfred och Västervik, artikel av Sven Lindahl. Del 2.
Västervik-banan1979526Möte med plåtstins på Hultsfred - Västervik-banan.
Vättern19681112Påtänkt bana Sommen - Vättern.
Växelklot1969151Växelklot i Malmslätt, foto av Sven Lindahl.
växelvakt20021263Extratåget, artikel av Maja Stenmark. Dottern Maja fick agera växelvakt för extratåget till grusgropen i Greby.
Växjö1985707Västervik - Hultsfred - Växjö, artikel av Bertil Torekull. På ett stickspå till hjärtat.
Växjö199610111Växjö: tre spårvidder ... med ånglok, foto av Bertil Rehnberg.
växlar20051361SJ ånglok litt N4p nr 3160, foto av Bertil Rehnberg. Lok f d NÖJ 18 växlar i Kimstad år 1956.
växlar20061401Lok N4p nr 3160 växlar i Finspång, bild av Kurt Hultgren.
Växlingsinstruktionen1991887Växlingsinstruktionen vid PFJ.
VÖJF19888114Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-58, notis av Jan-Olov Svensson. Ny bok utgiven vid VÖJF.

Länk till: Järnvägarnas Museiförening i Linköping
Sidan senast uppdaterad: 2011-02-25
TILLBAKA