Innehåll i Tåg och Spår
  År Nr Sida Rubrik

2000 116 1 ASJ flygfoto 1932, bild från Saab arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Inför årsmötet, information av Arne Henricson.
5 Norska vagnar tillverkade av ASJ i Linköping, artikel av Bengt-Åke Rudström.
8 F G Thulin (dödsruna).
8 Mönstring 1903, notis av Gunnel Perlefelt. Kungörelse om mönstring.
9 Urspåring med oväntat slut, artikel av Bertil Rehnberg. Om urspåring av lok 501 tidigare VSBJ 1 vid Bränninge 1939.
10 Slutångat på Kumla - Yxhults Järnväg, artikel av Bertil Rehnberg. Sista personförande tåget på KYJ.
12 Årsmötet 2000.

2000 117 1 VSBJ lok nr 2 (f.d. VB lok nr 4), bild från JMf arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Årsmötet 15 april 2000, information av Bengt-Åke Rudström.
6 Holmsbruks station i Motala, artikel av Bertil Rehnberg.
10 Besiktningen av VSBJ år 1930, artikel av Bengt-Åke Rudström.
12 Linköpings Järnvägsmuseum. Öppethållande 2000.

2000 118 1 Elmotorvagn Xoa7 i Delsbo.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 TÖJ. Erinran nr 33, 1941. Ur arkivet.
4 Det stora lyftet i Valla, artikel av Bengt-Åke Rudström. Flyttning av Kd2 till Gävle.
6 Baningenjörens vardag, artikel av Bengt-Åke Rudström.
9 Elektrifieringen av Greby hållplats, artikel av Bengt-Åke Rudström. Ur arkivet.
10 Sjuktransport å järnväg, artikel av Gunnel Perlefelt. Ur Röda Korsets instruktionsbok.
12 Extra möte 21 oktober 2000.

2000 119 1 Hasselbackens hållplats på 1960-talet, bild från Berth Liljegren samling.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Föreningen fortlever, information av Arne Henricson. Om föreningens problem och framtid.
5 Bankekind och järnvägen, artikel av Berth Liljegren. Hasselbackens hållplats.
6 Norsholm, artikel av Bertil Rehnberg. Om Norsholm som järnvägsknut.
10 Instruktion för grusgropsvakten vid Åhs grusgropsspår.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

2001 120 1 Eldning pågår i Kimstad, foto av Bertil Rehnberg.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Linköpingstinget. Dressinstöld i Lilla Greby och åkt till Askeby. Ur ÖC 1938-09-24.
4 Järnvägen som inte blev av, artikel av Johan Eklund. Koncessionshandling om en järnväg mellan Norsholm och Linköping som inte blev av.
6 Eldning pågår ... i Kimstad, artikel av Bertil Rehnberg. Skolresetåg i maj 1957. Beskrivning av tågsammansättning.
7 Spårvagnar till Karlskrona, artikel av Bengt-Åke Rudström. Beskrivning av de spårvagnar och släpvagnar som ASJ byggde till Karlskrona.
8 Järnvägen Örebro - Pålsboda 100 år, artikel av Bengt-Åke Rudström. Beskrivning av hur järnvägen mellan Pålsboda och Örebro byggdes. Rättelse sid 10: Loket Nerike fick nr 7.
12 Årsmötet 2001.

2001 121 1 Den farliga vägkorsningen vid Ullevi på MÖJ 1941, foto av Gillberg.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Vår nye ordförande presenterar sig, information av Lars Linde. Presentation av Lars Linde.
3 Ordnad trädbeskärning, artikel av Bertil Rehnberg. Meddelande om att någon ordnad trädbeskärning inte förekommer inom TÖJ.
4 Industrispåret Tornfors - Björnhammar, artikel av Bertil Rehnberg. Beskrivning av stickspåret från Tornfors till Björnhammar.
8 Björkliden, notis av Bengt-Åke Rudström. Byte av bro i midnattssolens sken.
8 Banvaktsstugan vid Tornfors, artikel av Bengt-Åke Rudström. Beskrivning av vaktstugan Lilla Emma och dom som har bott där.
9 Pålsboda till Örebro, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om en färd för 100 år sedan på banan mellan Pålsboda och Örebro.
10 Farlig korsning, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om korsningen i Ullevi mellan MÖJ och vägen till Vreta Kloster.
12 Föreningsfakta Tåg och Spår.

2001 122 1 Bjärka Säby station.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Kolonirörelsen och järnvägen, artikel av Bengt-Åke Rudström.
3 Den motorvagnen skulle MÖJ köpt, artikel av Bertil Rehnberg.
4 Statsbanornas planteringar, artikel av Enoch Cederpalm. Ur Täppan 1925.
6 Vagnuthyrningen från ASJ Linköping, artikel av Bengt-Åke Rudström.
7 Småfåglarna och järnvägen. Ur Kungl Jvgstyr Medd 1914-05-01.
8 Föreningsfakta Tåg och Spår.

2001 123 1 Föreningens 40-årsfirande, foto av Bengt-Åke Rudström.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen. Rättelse: Programmet 9 mars flyttat till 13 april.
2 Så vill jag minnas det började, notis av Bertil Rehnberg.
3 Året 1961, sammanställning av Bengt-Åke Rudström. Händelser som inträffade år 1961.
3 Annons: Stationskarlsaspiranter. Anställningsannons för NBJ år 1961.
3 ASJ levererar personvagnar litt AB02 och AB03 till SJ. Från år 1961.
4 Colombiatågen slutlevereras i mars 1961.
4 Smalspårigt i statistiken 1961.
5 Grusvagn i Hjortkvarn blev unik kopplingsvagn, artikel av Bertil Rehnberg.
7 Föreningens 40-års jubileum, artikel av Bengt-Åke Rudström. Bilder från firandet 2001-10-06.
8 Från Arkivet, notis av Gunnar Johansson. Om Rickard Johansson född i Vårdnäs 1881.
8 Föreningsfakta Tåg och Spår.

2002 124 1 Tågurspåring vid Råberga håll- och lastplats 1952, bild från SvJvm Linköping.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen. Rättelse: Programmet 9 mars flyttat till 13 april.
2 Årsmöte 20 april 2002 i Halleby.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Kimstad kvarn, artikel av Bengt-Åke Rudström. Från början en kvarn och sedan även banvaktsstuga.
4 En varm SJK-resa 1961, artikel av Bertil Rehnberg. Bilder och berättelse från SJK-resan på NÖJ.
6 Råberga håll- och lastplats, artikel av Bengt-Åke Rudström. Bilder och berättelse från tiden då Råberga var trafikerad av MÖJ.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
8 Tågtelegraf. Sommaren 1880 kunde kung Oskar II telegrafera från tåget.
8 Djurskydd 1909. Golven sandas vid järnvägstransport av djur.

2002 125 1 Järnvägsmuseet flyttar från Ryd till Valla för 10 år sedan, foto av Gunnel Perlefelt.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Lokputsare Tidlunds avsked, från arkivet av Bengt-Åke Rudström.
4 Ölänningen och betorna, artikel av Maja Stenmark.
7 Skördetröskan gör sitt intåg, berättelse av Bertil Rehnberg och teckning av Nils Lundmark.
8 MÖJ 1013 fyller 90 år, ritning av Bengt-Åke Rudström. Beskrivning, bilder, ritning och tekniska data för vagn MÖJ 1013.
9 Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping fyller 30 och 10 år, artikel av Bengt-Åke Rudström. 20 år i Ryd plus 10 år i Valla.
10 Rallarna på Östra Centralbanan, vers av Nils Johan Holm.
11 Älgarna på Lillie mosse, berättelse av Bertil Rehnberg och teckning av Nils Lundmark.
12 Järnvägarnas Museiförening fakta.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2002 126 1 Diesellok MÖJ litt Dx2 i Linköping.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Extratåget, artikel av Maja Stenmark. Dottern Maja fick agera växelvakt för extratåget till grusgropen i Greby.
4 Den stora järnvägsdöden börjar, artikel av Brage Engedahl. Ur Svenska Journalen nr 24, 1932.
6 I väntan på riktig el, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om batteribelysning vid NVHJ.
6 Marknadståg, notis av Bengt-Åke Rudström.
7 ASJ motorvagnar till Roslagsbanan, artikel av Bengt-Åke Rudström.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
8 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

2002 127 1 Banvaktsstugan Apelkullen som SJ-personalens fritidshus, foto av Sven Lindahl.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ånglok och rälsbuss i samma stall, artikel av Bertil Rehnberg.
4 Rapport från Vikbolandsbanan 1912, artikel av Bengt-Åke Rudström. Utdrag ur rapport till Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.
7 Från en vandring mellan Hultsfred och Västervik, artikel av Sven Lindahl.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2003 128 1 Ånglok SJ litt N6p nr 3164 på Norrköping Östra, bild från Berth Liljegren samling.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Årsmöte 26 april 2003.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Från en vandring mellan Hultsfred och Västervik, artikel av Sven Lindahl. Del 2.
5 Borggårds post- och järnvägsstation, artikel av Lars-Erik Thorsell. Ur Hällestad Hembygdsförenings tidskrift.
6 NÖJ 16 - ett bevarat östgötaånglok, artikel av Lars Granström och Owe Danneskog.
7 Bussen tog över persontrafiken i Hästholmen, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Annons: NÖJ 16 i drift igen. Insamling till renovering av loket.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2003 129 1 Grusvagnar på stickspåret vid Askeby.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Årsmötet 2003.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Grustransporterna på Ringstorpsbanan, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Vaktstugorna vid Pålsboda - Finspångs Järnväg, artikel av Bengt-Åke Rudström. Ritning på banvaktsstuga i skala H0.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
8 Öppettider sommaren 2003.

2003 130 1 Sista persontåget Linköping - Vadstena, foto av Bertil Rehnberg.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Gåvor till Järnvägsmuseet, information av Bertil Rehnberg.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Ordförande har ordet, artikel av Lars Linde.
4 Händelser år 1963, artikel av Bertil Rehnberg. 8 bilder.
6 Lokresan på Kaffebrännaren, artikel av Maja Stenmark.
9 Godstrafikutbyte i Hästholmen, artikel av Bertil Rehnberg.
10 Längdmätningsprotokoll, artikel av Bertil Rehnberg. för delar av linjen Linköping - Ringstorp. Ur 38:e bansektionen.
12 Järnvägarnas Museiförening fakta.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
12 Sista-tåget-evenemang av SJK Vadstena - Linköping, foto av Bertil Rehnberg.

2003 131 1 Leveransklara rälsbussar vid Tannefors station, bild från SvJvm Linköping.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Vinterbild från Arkivet, bild från SvJvm Linköping. MÖJ lok 3 med tåg i Vadstena 1923.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Kimstadsolyckan, artikel av Bertil Rehnberg. Den rullande materielens skador och reparation (14 bilder).
7 Rälsbussar tillverkade i Linköping, artikel av Bengt-Åke Rudström. Ett 50 års jubiluem (2 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
8 Slutmontering av rälsbussar vid ASJ, bild från SvJvm Linköping.

2004 132 1 Finspång år 1961, foto av Erik Sjöholm.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Årsmöte 17 april 2004.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Finspong 1902 - 1904, artikel av Bertil Rehnberg. Anteckningar av lokförare Axel W Lundqvist. 17 bilder.
10 Glottra håll- och lastplats på NÖJ, artikel av Bengt-Åke Rudström.
11 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
12 Järnvägarnas Museiförening fakta.
12 Järnvägarnas Museiförening försäljning.

2004 133 1 Missöde i Valdemarsvik 7 april 1944, bild från SvJvm Linköping.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Öppettider under sommaren 2004.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Extra lokeldare på NÖJ 1904 - 1906, artikel av Bertil Rehnberg. Tidiga minnen hos Axel W Lundqvist. 8 bilder.
7 Gamla dokument från PFJ, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
8 TÖJ-rapport 11 april 1944.

2004 134 1 Smalspårig tankvagn MSSA litt Q, foto av Bertil Rehnberg.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Bussleverans till NÖJ vid Östra station, bild från SvJvm Linköping.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Extra lokeldare på NÖJ 1904 - 1906, artikel av Bertil Rehnberg. Fortsatta minnen av Axel W Lundqvist. 6 bilder.
7 Råberga hållplats, artikel av Bengt-Åke Rudström.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Brandkatastrofen på Lidingö 1949, artikel av Bengt-Åke Rudström.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2004 135 1 En skylt räcker inte, bild från SvJvm Linköping. Reparation av YCo6-rälsbuss vid ASJ ca 1950.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Det stora äventyret, artikel av Åke Blomstrand. Om barns lek på Finspångs godbangård.
4 Extra lokeldare på NÖJ 1904 - 1906, artikel av Bertil Rehnberg. Sista delen om minnen av Axel W Lundqvist. 5 bilder.
7 MÖJ personvagn blir postvagn, artikel av Bengt-Åke Rudström. Ombyggnad av MÖJ litt B nr 1012 till litt D år 1936.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2005 136 1 SJ ånglok litt N4p nr 3160, foto av Bertil Rehnberg. Lok f d NÖJ 18 växlar i Kimstad år 1956.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Årsmöte 17 april 2005.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Ett lyckat besök i Kimstad år 2004, artikel av Bertil Rehnberg. Om tågrörelser i Kimstad och hämtning av kvarlämnade SJ-handlingar.
5 Finspång år 1902 - 1904, artikel av Bertil Rehnberg. Kommentarer om Axel Lundqvists tidigare berättelser.
7 G-vagnar med bromskur vid VSBJ, artikel av Bertil Rehnberg. Vagn med hög bromskur fick ej gå på NVHJ.
7 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Järnvägarnas Museiförening försäljning.

2005 137 1 VB motorvagn litt X nr 4, bild från SvJvm Linköping. F.d. Vikbolandsbanans motorvagn X 4 fotograferad på Norrköping Östra före förstatligandet 1950.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Öppettider under sommaren 2005.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Grafversfors station, artikel av Bertil Rehnberg. Om pris på järnmalm till stationen 1881.
4 Lokstallet i Arkösund, artikel av Bertil Rehnberg. Utbyggnadsetapper av lokstallet (4 bilder).
6 Stafsjö Järnväg - Nunnebanan, artikel av Bo Norrgård. Del 1. Banans byggande, trafik, ägarbyte och nedläggning (4 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Tågen ska stanna i Kimstad. Ur Websidan för Trafikgruppen i Norrköping.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2005 138 1 ÖCJ motorvagn nr 27, bild från Bertil Rehnberg samling. Östra Centralbanans motorvagn nr 27 fotograferad på Motala station inför leverans 1929.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Ur arkivet: Michelinbussen, bild från Eric Johnsson samling.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Branden i Kvismaren, artikel av Bertil Rehnberg. Vattentornet eldhärjas.
4 Finspång på 1870-talet, artikel av Bertil Rehnberg. och båttransporter på Glan (5 bilder).
6 Stafsjö Järnväg - Nunnebanan, artikel av Bo Norrgård. Del 2. Banbeskrivningen (6 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Det ska gå att komma emellan med lastbilen, bild från Polismuseet. Olycka vid Tegelängsgatan (1 bild).
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2005 139 1 FWÖJ lok nr 6 Sexan, bild från SvJvm Linköping. Leveransfoto 1912.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen. Rättelse till nr 137: 1950 förstatligades Vikbolandsbanan.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Besök den 30 augusti 2005, artikel av Bertil Rehnberg. Sveriges Järnvägsmuseum hälsar på.
4 Lokputsare och kolvakt i Vadstena år 1935, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Stafsjö Järnväg - Nunnebanan, artikel av Bo Norrgård. Del 3. Lok och vagnar (9 bilder).
9 Rundresor år 1888, artikel av Bertil Rehnberg. på järnväg runt och ångbåt över Glan.
10 En resa ur tiden, artikel av Åke Blomstrand. Semesterresa 1940-talet Finspång - Kalmar (2 bilder).
11 Återinvigning av Sya stationshus, artikel av Arne Henricsson. (2 bilder).
11 Järnvägarnas Museiförening fakta.
12 Järnvägarnas Museiförening försäljning.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2006 140 1 Lok N4p nr 3160 växlar i Finspång, bild från Kurt Hultgren.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen. Rättelse till nr 139: Stavsjö J station heter Kolmården. Bryggan heter Sandviken.
2 Årsmöte 22 april 2006.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Ur arkivet: Nattbild från Norrköpings hamn, bild från samling Bo Norrgård.
4 Stafsjö Järnväg - Nunnebanan, artikel av Bo Norrgård. Del 4. Bevarad rullande materiel (2 bilder).
5 Vintervyer från Finspång år 1960, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: Kurt Hultgren (9 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 En olycka händer så lätt. Vet någon var? (2 bilder).
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2006 141 1 SJ litt Ga nr 1415 i Skövde 1922, bild från SvJvm Linköping.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Arkösunds lokstall, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: H Harrysson, B Rehnberg (2 bilder).
4 VSBJ motorvagn, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: Linder, Pettersson, Rehnberg (4 bilder).
7 Industrijärnvägarna vid Ljungs tegelbruk, artikel av Bo Norrgård. (9 bilder).
14 Järnvägarnas Museiförening fakta.
15 Svårt järnvägsmissöde i Motala år 1919, artikel av Bertil Rehnberg. (1 bild).
16 Järnvägarnas Museiförening försäljning.
16 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2006 142 1 Ånglok litt F nr 1200 i Värtan 1981, bild från Lars Rehnberg. (ToS helt i färg).
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Ur arkivet. Flytt av SJ ånglok litt Kd nr 692 från Valla.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Inför firandet av 150 år på räls i Sverige, artikel av Bengt-Åke Rudström & Bertil Rehnberg. Foto: Bertil och Lars Rehnberg (19 bilder).
7 Östergötlands Järnvägsmuseum, artikel av Bengt-Åke Rudström & Bertil Rehnberg. Foto: Bertil och Lars Rehnberg (4 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Järnvägarnas Museiförenings hemsida på internet.

2006 143 1 Ånglok SJ litt S4p nr 3176 i Åtvidaberg 1958.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Sista ångloket på banan till Lotorp, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: H Harrysson, K-G Kindgren, ABF Lotorp (4 bilder).
4 Tåg 150 - festen på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: Bertil Rehnberg (12 bilder i färg).
6 Spårutvidgning vid MÖJ station i Borensberg år 1935, artikel av Bertil Rehnberg. (3 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Museets banmästardressin har fått ny fart, artikel av Nils Lundmark. Foto: Bertil Rehnberg (1 bild).
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2007 144 1 MÖJ ellok 3 vid ASJ i Linköping 1921.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Årsmöte 28 april 2007.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 El-lokbrand utanför Fågelsta, artikel av Bertil Rehnberg. (2 bilder).
4 Lokal(gods)tågen Skärblacka-Kimstad-Norsholm, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: JvgMf, B Rehnberg (12 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2007 145 1 Z4p vid Hjortkvarn, bild från Bertil Rehnberg.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Rapport från årsmötet 2007.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Penninggåvor till föreningen.
3 Ur arkivet, information av Bo Norrgårds samling. Dagliga båten från Norrköping till Timmergata brygga (1 bild).
3 Järnvägarna vid Timmergata AB i Kolmården, artikel av Bo Norrgård. Del 1. Tiden före 1905 (6 bilder).
7 Föreningen och framtiden, presentation av Lars Linde.
7 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Järnvägarnas Museiförening försäljning.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2007 146 1 Tunnelvagn litt C2 nr 2224.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Klubbaftnar ordnas under hösten.
2 Ny bok: ASJ 100 år sedan starten.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, artikel av Bengt-Åke Rudström. En viktig del i Linköpings utveckling till industristad (13 bilder).
9 Järnvägarna vid Timmergata AB i Kolmården, artikel av Bo Norrgård. Del 2. Foton ur Holmens bruks arkiv (8 bilder).
12 Järnvägarnas Museiförening fakta.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.

2007 147 1 Elrevisionsvagn MÖJ X5. F d motorvagn Gullhönan vid Nossebro-Trollhättans Järnväg.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Klubbaftnar ordnas under våren.
2 Ny hemsida: ASJ i Linköping.
2 Tidskriftsfakta Tåg och Spår.
3 Rörlig last på NÖJ, artikel av Bertil Rehnberg. Foto: JvgMf, Blomstrand (4 bilder).
4 Järnvägarna vid Timmergata AB i Kolmården, artikel av Bo Norrgård. Del 3. Foton ur Holmens bruks arkiv (6 bilder).
8 Järnvägarnas Museiförening fakta.
8 Ur arkivet. Utfodring av levande grisar i styckegodssändningar, Östergötlands Järnvägsmuseum presentation.
2008 148 1 Bild, Krock mellan rälsbuss och bil vid S:t Johannes kyrka
2 Ångstöten, Smått och gått för föreningen
2 Lok och vagnar vid Timmergata AB: järnvägar och dess efterföljare, av Bo Norrgård
6 Utsikten försvann helt år 1935, Text Bertil Rehnberg
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2008 149 1 Bild, Tannefors station år 1913
2 Ångstöten, Smått och gått för föreningen
3 Mellersta Östergötlands Järnvägar år 1923, Bilder: Svjvm Linköping Text: Bertil Rehnberg
6 Tannefors station - en station i flera olika skepnader, Text: Bengt- Åke Rudström
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2008 150 1 Bild, Ånglok VSBJ 1 
2 Ångstöten, Ingen flytt av museet i Linköping, Maja Stenmark avliden, Möten under hösten, bild på museet och Halleby
3 Slut på VSBJ, bilder: Svjvm Linköping (Einar Pettersson, Erik Linder)  text Bertil Rehnberg
6 Luffarpolisen av Maja Stenmark
7 Ankan i modell, text och foto B Rehnberg 
8 Bild, 
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2008 151 1 Bild, Inspektionsresa SJ och TÖJ tjänstemän på Vikbolandsbanan
2 Ångstöten, Gåva till museet, Möten under 2009, Klubbmöten
2 Samarbete med Tekniska Verkens Museum, av Lars Linde
3 Festligt när TÖJ förstatligades, Svjvm/Linköping
7 Kosta Jernväg, Text: Bo Norrgård
12 Ny bok Rälsbussar från Svenska Järnvägsverkstäderna, Av Arne Hällqvist, Bengt-Åke Rudström, Erik Fors  
12 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2009 152 1 Bild, Sj lok S2p 3090
2 Ångstöten, Gåvor till föreningen, Årsmöte 2009,Föreningsmöte
2 Kosta Jernväg del II.
5 Järnvägsminnen 7, Text och bild Bertil Rehnberg
6 Ett missöde i Kimstad år 1919, Svjvm/Bertil Rehnberg
8 Ny bok Järnvägsminnen 7 Ångloksminnen av Bertil Rehnberg
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2009 153 1 Finspångs lokstall, bild ur Bertil Rehnbergs samling
2 Ångstöten, föreningsmöten i höst, möten tillsammans med SJK
2 Årsmöte 18 april 2009
3 Kosta - Lessebo Järnväg del III, av Bo Norrgård
5 PFJ ångvagn, text Bertil Rehnberg
6 Järnvägsminnen 7, text och bild Bertil Rehnberg
7 ASJ - bussar till järnvägar i Östergötland, text: Bengt-Åke Rudström
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2009 154 1 Bild: personvagn litt: BC KLJ nr:103
2 Ångstöten, föreningsmöten, Sommaren 2009 av Lars Linde
2 Birger Perlefelt, minnesskrift av Bengt-Åke Rudström
3 Folde Mekaniska Verkstad Aktiebolag, Visby Del I, artikel av Bo Norrgård 
8 När avdelning 138 bildades vid järnvägen i Finspång, artikel av Bertil Rehnberg
10 Ett passerat 100-årsjubileum, text Bertil Rehnberg
8 Nytillskott till samlingarna vid Östergötlands Järnvägsmuseum bild på godsvagn
8 Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

2009 155 1 Bild: Godsvagn GJ litt, G nr: 211 tillv. av Folde Mekaniska Verkstad Aktiebolag
2 Ångstöten, lista föreningsmöten, möten tillsammans med SJK samt gåvor till museet
2 Nya chefen för Gamla Linköping och Valla på besök på järnvägsmuseet.
3 Folde Mekaniska Verkstad Aktiebolag, Visby Del II
7 Inspelning av Hedebyborna i Linghem år 1978
8 Järnvägsmännens musikkår i Mjölby (bild), Östergötlands Järnvägsmuseum presentation

Länk till: Järnvägarnas Museiförening i Linköping
Sidan senast uppdaterad: 2011-02-24
TILLBAKA