Innehåll i Tåg och Spår
  År Nr Sida Rubrik

1990 85 1 Kimstadsolyckan.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Då MHJ ånglok eldades med kottar, artikel av Ola Nilsson.
5 Anbud på Inlandsbanan.
5 Ombergslogar, notis av Sune Lantz.
6 Skogsbanan i Gullbergs kronopark.
6 Asta Gustafsson berättar.
8 Minnen från ändstationen Arkösund, artikel av Carl-Gustaf Lindström.
9 Sparsamhet vid NÖJ, utdrag av Baruch. Ur ÖF 12 maj 1928.
10 Kungligt på tågen. Flera notiser om kungar och drottningar i samband med tågresor.
11 Järnvägsmusei vänners årsbok 1989.
12 Vådlig urspåring. I Motala.
13 Kimstadsolyckan, forts., artikel av Ola Nilsson.
15 Kockums funkor, notis av Ola Nilsson. Ritning.
15 Telegram. Till banchefen för VYJ.
16 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1990 86 1 Linköping Järnvägsavenyn.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Tillbakablick på 25 år som järnvägsjournalist, artikel av Sune Lantz.
5 Nu visar utfartssignalen grönt sken, notis av Bengt E Unvér.
5 Snabbtåget X2000. Ur Rallaren 7/90.
5 Nygammal järnväg.
6 Vi flyttar. Halleby stationshus flyttades 27/2 1990 till Valla.
7 Det är pojkar på taket. Taket läggs om på Halleby.
8 Järnvägsmuseum i Gamla Linköping, bild från Studio Östgöta Bild.
11 Rune Edström berättar.
11 Världens viktigaste mått.
12 Järnvägsparken i Alvastra, artikel av Rune Edström.
13 Penningbidrag.
14 Ånglok på Östgötska smalspår, artikel av Ola Nilsson.
15 Det var 1950 - Staten tar över Östgötabanorna.
16 En pojkes äventyr, artikel av Rune Edström.
17 Provresa med rälsbuss på MÖJ och VSBJ.
18 Hårt arbete, små inkomster, fattigdom.
19 Krigare i Verkebäck.
21 Förgångna tider.
22 Motordrift vid MÖJ, artikel av Ola Nilsson.
23 Järnvägshistoriska Riksförbundet uppvaktade SJ-generalen, utdrag av Gert Ekström. Ur Tåg 3/90.
23 SJ-chefen och prinsessan Birgitta.
23 Mjölk på tågen.
24 Lekstuga på järnvägen. Ur Rallaren.
24 Christer Brimalm och EG.
24 Nedgrävda sedlar.
24 Tåg i stället för flyg.
24 Påökt.
25 Prästen blev sannspådd.
25 Tågen och miljön.
25 Börje fick en mus.
25 Götalandsbanan.
26 Chokladfabriken Cloettas historia, artikel av Gösta Gäfvert.
28 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1991 87 1 Full fart med symaskin. Renovering av MÖJ personvagn 1000.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Historisk koppling, notis av Otto.
5 Världens viktigaste mått II, notis av Börje Thoursie.
6 MÖJ 1000, artikel av Erik Linder.
8 Presentation av JärnvägsHistoriska Riksförbundet, notis av Rolph Wegman.
9 Spår 1990.
9 Tidtabell för Vadstena - Fågelsta Järnväg 1991.
10 Ett pendeltåg slukar nio km bilkö.
10 Järnvägen Järna - Nyköping - Norrköping, notis av Kurt Möller.
10 Westergötland - Nerikes Årsberättelse. Ur TÅG 10/90.
12 Lär känna ditt land. Res med SJ.

1991 88 1 Minnen kring NVHJ.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Takmålning i vagnhallen i Valla, foto av Harry Harrysson.
4 SJ investerar i Kombitrafiken, notis av Karin Jansson. Ökar vagnparken med 40%.
5 Rätt tid?, artikel av Sven Gerndt.
5 Avreglering kan ge 40-tal nya järnvägsbolag.
5 Frälsningsarmén, historia av A.A.
6 Minnen kring en smalspårsbana, artikel av Bengt E Unvér.
7 250 knutar på Götalandsbanan.
7 Växlingsinstruktionen vid PFJ.
8 Nödvändiga järnvägsprojekt. Vilka ska man satsa på?.
8 Rälshippa i Kisa.
9 Penningbidrag.
10 Renässans för järnvägen, artikel av Else Marcussen. Ur När Var Hur 1991.
11 Sveriges första enfasbanan, foto av Arne Gustavsson.
12 Ånglok NÖJ nr 18, notis av Bengt E Unvér. Sveriges vackraste smalspåriga ånglok.
13 Ånglok SJ litt KD nr 692, data av Bengt E Unvér. Några data.
14 Bilder från vår nya lok och vagnhall i Valla, bilder av Arne Gustavsson.
16 Postvagn från 1888.
17 Direkttåg Stockholm - Hamburg. Ur Rallaren.
17 Äktenskapet.
18 Gotland Hesselby Jernvägar, artikel av Willy Larsson.
20 Annons: Folksam.

1992 89 1 Från smalspår till normalspår.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Telegramboken berättar.
5 Back med grönt sken, notis av Börje Thoursie.
6 Bok om svensk hjälp till norrmän i nöd, artikel av Bengt E Unvér.
7 1962 Allehanda.
8 Postiljonskupé.
8 Kunglig post.
8 Europa nästa. Ur SJ-nytt.
9 Tidtabell MÖJ och FVÖJ 1897.
10 Kungen åkte förbi, notis av Bengt E Unvér.
11 Jag har bott vid en järnväg i hela mitt liv, artikel av Erik Linder.
13 Öknamn och smeknamn vid våra järnvägar, notis av Sven Gerndt.
14 Värderingsbesiktning å MÖJ 1942.
15 Hobbyjärnväg. En fara för barn.
16 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

1992 90 1 Storugns.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Storungs till Linköping, artikel av Bo Norrgård. Berättelse om Storungs resa från Gotland.
8 Storungs till Vadstena, artikel av Bengt E Unvér. Hur gick det sedan.
8 Biljetten gäller 2000 år. Extratåg i Kanada till solförmörkelse 1963 och 3963.
9 Penningbidrag.
10 Då log ordföranden, brev av Jan Wirén. Brev till Bengt E Unvér.
11 Järnvägen kortar avstånden mellan Norden och Europa. Ur Rail Forum Dianog 7/92.
13 Järnvägshistorier.
14 Reseregler för Jernvägsfarande 1872. Ur Svenska Familje-Journalen 1872.
14 Regntecken.
15 ASJ-buss till TÖJ. Ritning.
15 Många timmar.
15 Museal dyrgrip. PFJ telegrafapparat skänkt till MfWFJ.
16 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

1993 91 1 Första elloket från ASJ, MÖJ nr 2.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Glimtar från MÖJ och strödda tankar, artikel av Bengt E Unvér.
8 Då kom han - Gunnar Elfström.
9 Tre generationer vid järnvägen, artikel av Hjalmar Jonsson.
11 Nässjö blev järnvägsknut.
11 Ekivoker där.
11 Dagar som gått, notis av Anders Perling.
12 Carl Ekman hade egen salongsvagn, artikel av Bengt E Unvér.
14 Visartelegrafen.
14 Järnvägen som väderleksprofet.
15 Meny år 1900. För tågrestaurationerna.
16 Medaljutdelning vid MÖJ 1944.
17 Medaljutdelning vid TÖJ 1950.
18 Största hastighet. Uttalande vid Novelty's framfart.
18 Ånglokomobil.
19 Vallabanan. Ritning.
20 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

1993 92/93 1 NÖJ lok 10 och 11.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Penningbidrag.
5 MÖJ motorvagn X5, artikel av Bertil Rehnberg. Elrevisionsvagn f.d. Gullhönan.
5 Vexling i Wadstena.
6 NÖJ lok nr 10 och 11. Ritning och tekniska data.
7 Kunglig jakt, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Personvagnar från Görlitz, artikel av Bertil Rehnberg.
9 Motorvagn för järnvägsdrift. Ritning och tekniska data.
15 Rälsbussen stjälpte ångloket.
16 PrinsAugust, artikel av Bertil Rehnberg.
19 PM från Paulus Kock.
20 Årsmötet 1994.

1994 94 1 Precisionsvändning med NÖJ 14.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 MÖJ första lokstallar, artikel av Bertil Rehnberg. Ritning.
5 Rapporter från TÖJ tiden.
6 Precisionsvändning med f.d. NÖJ nr 14. Ritning och tekniska data.
7 Beredskapsminnen, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Klart genom Kumla, artikel av Bertil Rehnberg.
9 Kummelby station, artikel av Carl Edvard Resén.
10 Triangelspår i Pålsboda, artikel av Bertil Rehnberg.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

1994 95 1 Lyxbil på räls. Graham Paige 621.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 MÖJ motorvagn nr 4 och dess stallplats, artikel av Bertil Rehnberg. I Vadstena.
6 Gammalt och nytt i Skänninge, artikel av Bertil Rehnberg. MÖJ Dx 2 och boggirälsbuss.
7 Snälltåg med ånglok år 1956, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Trafiken över och utmed sjön Glan, artikel av Bertil Rehnberg.
10 Smalspårsloken vi aldrig fick se, artikel av Bertil Rehnberg. S1p och S1t (tanklok 1'C2').
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1995 96 1 SJ ånglok N4p, f.d. NÖJ 18.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 NÖJ ånglok nr 17 och 18, artikel av Maskinbyråns arkiv. Ritning.
6 Östgötavinter, artikel av Bertil Rehnberg.
8 MÖJ Dx 2, artikel av Lars Nilsson. Ritning.
10 Carl Flodin, östgöte som ritade de stora SJ-loken, artikel av Bertil Rehnberg.
12 Årsmötet 1995.

1995 97 1 Ånglokståg, VB nr 1, foto av Martin Olsson.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Arkösund - En lyckad felsatsning för VB?, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Normalspårsvagnar på smalspår, artikel av Bertil Rehnberg.
8 VB-s första motorvagnar. Ritning och tekniska data.
11 Vår vid Kvismarens station, artikel av Bertil Rehnberg.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

1995 98 1 ÖCJ-tåg i Linköping 1935.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Östgötatrafikens pendeltåg igång, artikel av Bertil Rehnberg.
5 ÖCJ-tåg i Linköping år 1935, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Sommarminnen, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Rälsbussgarage i Vadstena, artikel av Bertil Rehnberg. Ritning.
10 En tidtabellsbok berättar, data av Bertil Rehnberg.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1995 99 1 NÖJ lok nr 5, bild från Sveriges Järnvägsmuseum.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Ångloken lämnar Norsholm, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Östra Station, artikel av Bertil Rehnberg. Ritning.
10 Banvakten, artikel av Bertil Rehnberg.
12 Norrköpings Hamn, artikel av Bertil Rehnberg.

1996 100 1 Motala Verkstads 385:e ånglok, bild från R Grönstedt & Co. SJ litt A nr 1008.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Motala Verkstads 385:e ånglok, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Östgötavinter, artikel av Bertil Rehnberg.
7 Närkevinter, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Borggårds hållplats, artikel av Bertil Rehnberg.
10 SJ ånglok G2p nr 3151, artikel av Bertil Rehnberg. Ritning.
12 Årsmötet 1996.

1996 101 1 Diesellok Tp, bild från ASJ arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Ändsstation Ödeshög, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Tp-lok i Östergötland, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Så blev det även denna gång, artikel av Bertil Rehnberg.
9 Reklam för elektrisk drift, artikel av Bertil Rehnberg. Entreskylt i Motala.
10 SJ billiga rundturer 1946. Norrköping - Malmö t.o.r.
11 Växjö: tre spårvidder ... med ånglok, foto av Bertil Rehnberg.
12 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

1996 102 1 NÖJ lok nr 1, foto av Georg Dahl.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 NÖJ motorvagnar nr 51 och 52, artikel av Bertil Rehnberg. Beskrivning och historik. 3 bilder.
6 Ringstorp sommaren 1962, artikel av Bertil Rehnberg. En dag i Ringstorp sommaren 1962. 4 bilder.
8 Klockrikekurvan, artikel av Bertil Rehnberg. Korrespondens om smörjning av kurvan.
9 Långsele sommaren 1956, artikel av Bertil Rehnberg. Långsele station, ånglok. 2 bilder.
10 Sista stationsmästaren i Mantorp, artikel av Karl-Erik Ahnströms anteckningar. Om mantorpsstation och livet på stationen och banan.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1996 103 1 Halleby station år 1996, foto av Bertil Rehnberg.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Tunga transporter på NÖJ, artikel av Bertil Rehnberg. 7 bilder.
7 Gammalt och nytt i Linköping, artikel av Bertil Rehnberg. Om ånglok litt. L och ASJ byggda Colombia tåg. Ur ASJ-nytt.
8 Birkekärr - Fallingebergs Järnväg, artikel av Bertil Rehnberg. Om VB och den 4 km långa stickspåret till grustaget.
10 Byte av bro över Stångån, artikel av Bertil Rehnberg. Slatteforsbron 1957. Ur Järnvägs-Teknik 7/1957.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1997 104 1 Östgötavinter.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Östgötavintrar. 9 bilder.
8 Motalalok för tung gruvtjänst, artikel av Bertil Rehnberg.
10 Gamla vykort berättar, artikel av Bertil Rehnberg.
12 Årsmöte 1997.

1997 105 1 Boggirälsbussar.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Nyförvärv till ÖCJ, artikel av Bertil Rehnberg. Ritning HC-rälsbuss.
6 Snabbare resor på TÖJ, artikel av Bertil Rehnberg.
12 Linköpings Järnvägsmuseum.

1997 106 1 NÖJ lok nr 22, bild från Motala Verkstad arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Statsbanan når Norrköping, artikel av Bengtsson o Andersson.
6 NÖJ lok nr 22, artikel av Bertil Rehnberg. Lokritning.
8 Krigslok i Sverige, artikel av Bertil Rehnberg.
10 NÖJ personvagnar nr 6-8, artikel av Bertil Rehnberg. Rättelse: NÖJ personvagnar levererades från Södertälje Verkstäder.
12 Rangering i Fågelsta, foto av Bertil Rehnberg.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1997 107 1 Lok Gt 4049, bild från Maskinbyråns arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Nya smalspårlok, artikel av Bertil Rehnberg.
6 227 mil 891 mm smalspår, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Ökad resandefrekvens vid Omberg, artikel av Bertil Rehnberg.
9 Kalk från Kvarntorp, artikel av Bertil Rehnberg.
10 Dieselloken tar över, artikel av Bertil Rehnberg. Rättelse sid 11: Rälsbuss lämnar Hestra mot Gislaved.
12 Tåget mitt i gatan går, foto av Bertil Rehnberg. Bild från Karlshamn.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1998 108 1 Snöröjning, foto av Erik Linder. Rättelse: Erik Linder tog fotot. Damen ville åka med, men fick inte.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Vagnar m.m. tillverkade i Södertelje, artikel av Bertil Rehnberg.
5 Söderköpings stationshus, artikel av Bertil Rehnberg.
6 Östgötavinter, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Åtvidabergs station, artikel av Bertil Rehnberg.
11 Annons: Märstavagnen, en EKSJÖ produkt.
12 Årsmötet 1998.

1998 109 1 DSB ånglok E nr 984, bild från DSB arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Rättelse i TÅG och SPÅR nr 108. Bildtext till bilder visande snöröjning med lok 3090.
3 Järnvägsurpår(n)ing, notis av Bertil Rehnberg. Förklaring av begrepp. Ur Nordisk familje bok.
4 Köpenhamn 1957, artikel av Bertil Rehnberg. Besök vid lokverkstad i Köpenhamn.
7 Uppfödd på kol och ånga ..., artikel av Åke Blomstrand. Minnen från NÖJ. Särskilt om NÖJ:s inspektionsbil.
8 Tillbud i Skärblacka, artikel av Bertil Rehnberg. Järnvägsurspåringar i Skärblacka dokumenterade med bilder tagna av Martin Olsson.
10 Gullbergs station, artikel av Bertil Rehnberg. Bilder från Gullbergs station.
12 MÖJ-tåg. Vykort poststämplat 1918.

1998 110/111 1 Snabbtåg från ASJ, Xoa5 levereras 1948, bild från ASJ arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Med bl.a. Ny redaktör, Tåg och Spår 35 år.
4 Sliprar, Statens Järnvägars normalbestämmelser nr 281b/1919. Ur Praktisk Skogshandbok 1924.
6 Xoa5 Snabbmotorvagn, artikel av Bengt-Åke Rudström.
7 Högt pannläge, artikel av Bertil Rehnberg. Lok A5 m.fl. levererade 1928 - 1930.
8 Järnvägstekniska reflextioner kring ett tragiskt jubileum -80 år sedan Getå olyckan, artikel av Rolph Wegmann.
14 Tunga transporter på NÖJ, artikel av Bertil Rehnberg. Del 2, Finspång - Kimstad, 3 bilder.
16 Halleby station på Valla, foto av Leif Cronegren.

1999 112 1 Banvakt i Efsinge vid ÖCJ ute på kylslagen tur.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Med bl.a. Halleby stationshus och svar på fråga i nr 110.
3 Annons: Jernvägs-Hvisselpipan. Ur tidning 1892.
4 Inför årsmötet och mileniumskiftet Ordföranden har ordet, information av Arne Henricson.
5 En järnvägsresa från Fogelsta till Linköping på 9 1/4 timma. Snöproblem. Ur ÖC 16 mars 1908.
6 AB Motala Verkstad, artikel av Bertil Rehnberg.
8 Spårvagnar levererade av ASJ till Gävle Stads Spårvägar, artikel av Bengt-Åke Rudström.
9 Invigningen av Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg år 1913, artikel av Bertil Rehnberg.
10 Östergötlands första rälsväg, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om användandet av rälsgående vagnar vid byggandet av Göta Kanal.
11 Borensberg år 1949.
12 Årsmötet 1999.

1999 113 1 Lennart Johnsson isar en vagn i Linköping tidigt 1950-tal, foto av Olle Billenius.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Brandsyn på MÖJ, notis av Bertil Rehnberg. 1948.
4 Tåg 7721 på ingående, artikel av Bertil Rehnberg. Om godståg med ånglok på NÖJ.
6 Årsmöte i Halleby stationshus, information av Bengt-Åke Rudström.
7 Invigningen av Pålsboda - Finspångs järnväg, artikel av Bengt-Åke Rudström.
8 ASJ leverans till tunnelbanan i Stockholm, artikel av Bengt-Åke Rudström.
10 Den cyklande stämpelsamlaren, artikel av Gunnel Perlefelt.
12 Linköpings Järnvägsmuseum. Öppethållande 1999.

1999 114 1 En stortysk på svenskt smalspår, bild från Maskintekniska byrån arkiv.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Averby banvaktsstuga, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om stugan och dess inbyggare.
7 Från ASJ arkivet. Sopvagnar till Stockholm Stad och tankvagn till försvaret.
8 Stationen som återupprättades, artikel av Bengt-Åke Rudström. Stationen var Örebro Södra.
10 Störst på svenskt smalspår, artikel av Bertil Rehnberg. Loken 27 - 29 på SRJ.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

1999 115 1 Utfarten från Borggård i vinterlandskap, bild från Bengt-Åke Rudström samling.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Smalspårsloken vid Skärblacka-bruken, artikel av Bertil Rehnberg.
9 Föregångare till mobiltelefonen. SJ:s försök med tågradio.
10 Inte bara Motala Verkstad och ASJ, artikel av Bengt-Åke Rudström. Om järnvägsindustrin i Östergötland.
12 Vagnhallen och Halleby på Valla.

Länk till: Järnvägarnas Museiförening i Linköping
Sidan senast uppdaterad: 2011-02-24
TILLBAKA