Innehåll i Tåg och Spår
  År Nr Sida Rubrik

  1980 55 1 Stoppa skrotningen av ånglok.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Tre skrifter värda att läsa.
4 Årsmöte 1980.
5 Stoppa skrotningen av ånglok! Beredskapen dålig om oljan sinar, notis av Sune Lantz.
5 Mormor som kulturminne. Ett prärielok.
6 Minnen från NÖJ, artikel av Axel W Lundqvist.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

  1980 56 1 Tröjan till Linköping, foto av Arne Gustafsson. Banvaktsstugan utanför Åtvidaberg flyttas.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Tröjan Sveriges äldsta banvaktsstuga.
4 Kristinehamns Nedre järnvägsstation, artikel av John Engvall. Ett kulturhistoriskt dokument i Sveriges järnvägshistoria.
5 Penningbidrag.
5 Bok om Lappen, notis av Sune Lantz.
6 Järnvägshistoriska Riksförbundet. Håller årsstämma i Linköping 1980.
6 Ångloksjubileum.
6 Tåg ut.
8 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

  1980 57 1 Eldrift på MÖJ.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
5 Förordning av statsbidrag till meseijärnvägar. SFS 1980:289.
6 Lokföraren Anders Blixt, artikel av Bengt E Unvér.
7 På spår till Finspång.
7 Det är 100 år sedan ... Ur ÖC 12/8 1880.
8 Järnvägarnas förstatligande, artikel av Henry Kjellvard. Ur ÖC 3/5 1980.
9 Tågstopp i Boxholm.
9 Nu la de å.
9 Gustav Wasa i Vadstena. Nytt lokomotiv till WFJ. Ur ÖC 26 augusti 1875.
10 Stinsen på Gamla Linköping, foto av Arne Gustafsson.
10 Lok- och vagnhallen i Ryd, foto av Arne Gustafsson.
11 Tåg ut.
12 Annons: Östgötabanken.

  1981 58 1 Järnvägsstämma i Linköping, foto av Arne Gustafsson.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Den moderna Orientexpressen startar dagligen 306-milafärd, artikel av Sune Lantz.
4 Till våra medlemmar i Järnvägarnas Museiförening.
4 Axel W Lundqvist berättar vidare på NÖJ-minnen från början av vårt sekel.
6 En jernväg Fogelsta - Norrköping. Ur ÖC dec 1894.
6 Lokomobiler.
6 Till Finspång med motorvagnståg.
7 Annons: Järnvägsmarknad i Linköping 11 april 1981.
8 Annons: Domus City i Linköping.

  1981 59 1 SJ lokstation i Linköping, foto av Rune Jörstål.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Minnen, artikel av K A Nodell.
5 Arkivet berättar. Vadstena omkring 1908.
5 Arkivet berättar. Finspång omkring 1940.
7 Penningbidrag.
8 Annons: Sparbanken.

  1981 60 1 Rälsbusshistoria. Om Märsta-vagnarna.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångloksfunderingar, artikel av Sven Lindahl.
4 Varför Tift eller Roglösa, artikel av Thord Lindell.
6 Märstavagnar, artikel av Gösta Skönmark.
7 Järnvägsarkivalier mottagna.
8 Annons: Folksam.

  1982 61 1 Arkösundsbanan, foto av Paul Thuleman.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Arkösundsbanan forts..
6 Kungen hedersmedlem i Föreningen Bödabanan, notis av Sune Lantz.
6 Honnörstipendium till Bengt E Unvér, notis av Sune Lantz.
7 Litteratur, notis av Sune Lantz.
8 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.

  1982 62 1 Linköping - Karlskrona.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Östra Centralbanan 80 år.
6 Nya SJ-regler för museitåg.
6 1882. På WFJ råder liflig trafik.
6 Dressinåkning populär sport, notis av Sune Lantz.
7 AB Svenska Järnvägsverkstäderna 1907 - 1972.
10 Penningbidrag.
11 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
12 Annons: Domus Sport i Linköping.

  1982 63 1 Gunnar Elfström på besök.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
4 Ordföranden får post.
7 Tåget, järnvägen och människorna, artikel av Göte Persson.
9 Inspektionsdressiner.
11 Berättelser och anekdoter. Ur Järnvägare.
12 Annons: Sparbanken.

  1983 64 1 Banvakten - en viktig järnvägsman.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Banvakten - en viktig järnvägsman, artikel av Sune Lantz.
4 Tåg på Vikbolandsbanan.
5 Minnen från NÖJ, artikel av Harry Friman.
6 Tidsdokument. Sång om Malmslättsolyckan.
6 Skeninge-pokalen.
8 Från vårt arkiv. ASJ:s grundare Carl Johan och Erland Uggla.
9 Från vårt arkiv. Utställningen om ASJ 1910.
10 Biljettpriser förr och nu, utdrag av Gunnar Sträng. Ur ÖC 30/11 1982.
10 Greve Hamiltons fötter.
11 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
12 Annons: Folksam.

  1983 65 1 ASJ-utställningen 1983. ASJ blev fröet till Saab-Scania.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Persontåg från Linköping mot Kisa.
4 ASJ 75 år - järnvägshistorisk utställning i Gamla Linköping.
6 1:a klass till himlen, artikel av Bertil Torekull.
8 Ånglok inom glas och ram.
8 Vad är detta?.
8 Efter tsarens linjal.
9 Järnvägsmuseal riksdag.
12 Järnvägsriksdagen 1968, artikel av Sven Lindahl.
13 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.
14 Det berättas om Tryggve Holm.
14 Det är ...
14 Järnvägsanekdoter.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Domus Sport i Linköping.

  1983 66 1 Sista tåget Linköping - Vadstena.
2 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Getåolyckan den största i Sverige.
4 Han kom från Vadstena.
5 Signalen - en legend bland facktidningar.
6 Östergötlands Järnvägsmuseum framtidsperspektiv.
7 Paraduniform vid Statens Järnvägar.
7 Guldgaloner och med svärd vid sidan.
8 Kollektivavtal för museibanor, artikel av Sune Lantz.
9 Tåg och Spår. 20 år sedan första numret.
10 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
10 Brandskyddet - viktig fråga.
11 Föreningsfakta Tåg och Spår.
12 Annons: Sparbanken.

  1984 67 1 Norrköping - Söderköping.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Vikbolandsbanan.
5 Inför Arkösundsbanans nedläggande, visa av Sam Tornborg.
5 Tåg utan förare.
6 Våra förstlingar.
7 Söderköpings stationshus, artikel av Bengt E Unvér. Ritning.
10 Ställverk på Ståthöga, foto av Gunnel Perlefelt. Modell.
11 Linköping Centralstation, foto av Gunnel Perlefelt.
12 Bromsarens julafton.
13 Penningbidrag.
14 Järnvägsfrågan, artikel av Gunnar Sträng. Ur ÖC 19 juli 1983.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
15 Järnvägsstämma i Örebro.
16 Annons: Folksam.

  1984 68 1 Halleby stationshus.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Östgötabanornas F-lok - Riksoriginellt Östgötalok. Ritning NVHJ lok nr 32.
6 En museiman ser på SJM, notis av Allan T Nilsson.
6 Ånglok före kung och drottning. Ur Raka Spåret.
7 Järnväg på Valla för dyrt: Satsning i stället på häst och tuff-tuff-tåg, utdrag av Anette Larsson. Ur Östgöten 18/2 1984.
8 Blir det ingen järnväg mellan Valla och Gamla Linköping. Delbetänkande av utredningen.
11 Östergötland är ett järnvägshistoriskt län, artikel av Bertil Eriksson.
12 Glädjedag på ärorika Malmen - Flygvapnets museum invigt, artikel av Otto Cantzler.
13 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
14 Skärp säkerheten på museibanorna, artikel av Sune Lantz.
15 Penningbidrag.
16 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

  1984 69 1 När järnvägen kom till Vadstena, foto av Einar Pettersson.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Wadstena - Fågelsta Järnväg.
8 Wadstena - Fogelsta, notis av Thord Lindell.
9 Fågelsta - Vadstena - Ödeshög järnväg. Tidtabell.
10 Loken på WFJ.
11 Normalarvodestat vid FVÖJ.
12 Spöktåget, dikt av Sam Tornborg.
13 Minnen från ASJ.
13 Tåg ut.
14 Utlåning av vagnar.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Sparbanken Gothia.

  1985 70 1 Kulturhistorisk järnvägsbro, foto av Sven Lindahl.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Ölands järnvägshistoria.
3 Årsmöte 1985.
4 Förenade järnvägs- och poststationer, artikel av Håkan Johansson.
7 Västervik - Hultsfred - Växjö, artikel av Bertil Torekull. På ett stickspå till hjärtat.
8 Ett helt liv - mellan två stationer, artikel av Bertil Torekull.
9 Vena Mosse på linjen Västervik - Hultsfred, foto av Sven Lindahl.
10 Drottningen och yllevantarna, notis av Sven Gerndt.
11 Lokomotivföraren.
12 Några data ur lokomotivets historia.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Domus sport i Linköping.

  1985 71 1 TÖJ blev SJ, foto av Christer Brimalm. Karta.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Lokförare i hög hatt.
5 Publicistklubbens stipendium, notis av Sune Lantz.
6 Sockerbruket i Linköping, artikel av Ulf Fjeld.
7 Från bildarkivet - Tågpersonal på Linköping Central 1928.
10 Det började med Drottning Viktorias sovvagn.
10 AB Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ) Linköping, artikel av Erik Aspenberg. Minnesanteckningar.
12 Penningbidrag.
13 Järnvägen navigerade åt flyget, artikel av Otto Cantzler.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.

  1985 72 1 Mjölby - Hästholmens Järnväg.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Bildningsråd vid MÖJ, notis av Jonas Gillberg. 1945.
5 Kurt Åkerlund minns.
6 104:an jubilerar.
7 Mjölby - Hästholmens Järnväg.
8 Finspong - Norsholms Järnväg 100 år, artikel av Göte Persson.
10 Norrköping Östra station 1950, bild från Signalen.
11 NÖJ ånglok nr 13.
11 Vikbolandsbanan.
12 Kända Lin-copensare.
13 Spårtrafiken ökar över hela världen.
13 Järnväg eller landsväg.
13 Onödig nedläggning av järnvägslinjer.
14 En biljett försvinner. Ur Raka Spåret.
14 Vi håller möten.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Sparbanken Gothia.

  1986 73 1 Katastrofen i Lagerlunda.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
5 Sång om Lagerlundaolyckan.
6 Från ASJ till NÖJ. Bilder och ritning av personboggivagn NÖJ nr 30.
8 Järnvägsmuseet flyttar.
10 Ukko-Pekka-dragna tågen får svenska efterföljare, artikel av Sune Lantz.
11 Penningbidrag.
12 Öfverlåtelse. Av Gårdsjö till NSVJ 1892.
13 Norrköping Östra station och Bankebergs station.
14 Tåg är bäst.
14 Försurning.
14 Fribiljett från 1873. Vid SJ.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Domus sport i Linköping.

  1986 74 1 En världssensation. Om Ankan.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Dackeland.
6 En museal dyrgrip. Om Ankan och Klockrike - Borensbergs elektriska järnväg.
11 Sista tåget Klockrike - Borensberg. Gick 31/10 1962.
12 Ger sin syn på järnvägsmuseal verksamhet, notis av Allan T Nilsson.
13 Kung och rösträtt.
13 Hedersuppdrag i Norsholm.
14 Strödda tankar, artikel av Kurt Åkerlund.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Folksam.

  1987 75 1 Tåg mot Stockholm, foto av Sven Lindahl.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Vid resor i Östergötland och Småland. Om Pressbyråns tidningsförsäljare på tåg.
5 Ny ordförande i Järnvägshistoriska Riksförbundet.
6 När första eltåget kom till Vadstena.
7 Cloettachefen betalte Tåg och Spår. Första numret i samband med sista tåget Linköping - Vadstena 1963.
8 I väntan på avgång.
8 18 miljoner kostar bilismen samhället.
9 Penningbidrag.
10 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
11 Elektriskt tåg vidd Gullberg.
11 Linköpings norra station 1936.
12 Annons: Sparbanken Gothia.

  1987 76 1 När järnvägen kom till Linköping, foto av Swen Swensson.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 När järnvägen kom till Linköping.
7 Tåg ut. Ödeshög - Linköping - Örebro Södra.
8 Stationsamhällena med järnvägen som fadder, artikel av Mats Rehnberg.
10 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
11 SJ:s nya snabbtåg och 80 år museal dyrgrip, affisch av Nils Lundmark.
13 Lokförare tog fel på signalfärgen. Ur ICA-Kuriren 48/1986.
13 Ankan är skröplig. Ur Östgöten 12/12 1936.
13 Pullmanvagnar.
14 Oklok transportpolitik.
14 Landstrafiken - Statsunderstödd.
14 Järnvägen är bäst. SJ litt B 1323 vid Linköpings central 1928.
15 Lok- och vagnhallen.
16 Annons: Folksam.

  1987 77 1 Malmslättsolyckan 1912.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
3 Personvagn Bp 427, f.d. MÖJ nr 1013 köpt av JMf.
4 Malmslättsolyckan 1912.
6 Den första stinsen i Fornåsa.
8 Sveriges första enfasbana.
9 Miljöblommor till hjältarna på spåret, utdrag av Birgit Zandfelds. Ur ÖC 22/5 1987.
10 Järnvägsbron över Stångån.
11 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
12 Sång om den hemska järnvägsolyckan vid Malmslätts station.
13 Det brinner. Ur NT 19/12 1936.
13 Förbjuden wäg i Vadstena. Ur Sv Dagbl 2/9 1936.
13 Ligapojkar och kväsarjäntor. Ur Söderköpings-Posten 2/11 1906.
14 Östgötskt klondyke, artikel av Bengt E Unvér.
14 Den flygande Vokbolänningen.
15 Det är besiktning på banan.
15 Tågmöte i Åtvidaberg.
16 Annons: Domus sport i Linköping.

  1987 78 1 Det brinner på Kättinge, foto av Harry Harrysson.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Det brinner på Kättinge, artikel av Yngve Schönberg.
5 Ånglok på Island? Ja, det finns två, artikel av Sune Lantz.
6 Grenadjäränka till häst.
6 Stationshuset spårade ur.
6 Vagn från MÖJ såldes till USA, notis av Sune Lantz.
7 Ornament från Söderköping.
10 Pessimism - optimism, utdrag av Rolf Edberg. Ur Signalen 43/1948.
11 Penningbidrag.
12 Arbete pågår.
13 Far varligt över jorden.
13 Då gick det undan.
13 Tage Welander berättar.
13 De vaktade spåren.
14 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
15 Ståndshögfärd.
16 Annons: Sparbanken Alfa, Linköping.

  1988 79 1 Linköping - Ringstorp.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Linköping - Ringstorp.
6 Personal på VSBJ.
7 Kalvtåget på Vikbolandet, artikel av Ivar Johansson.
8 Renovering av MÖJ 1013.
10 Utveckling. Ur ASJ Nytt 2/1960.
11 Färgsinneundersökning.
11 Reseregler för järnvägsfarande.
11 Ni äro drängar och inget annat.
12 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
13 Ljuständare på tågen, artikel av Bengt E Unvér.
14 Linköping - Vadstena - Ödeshög, artikel av Nils Wallenborg.
15 Projektgrupp.
15 Årsmötet 1988.
15 Penningbidrag.
15 Ölands Järnvägar. Ny bok utkommen.
15 Moderna Lok. Ny bok utkommen.
15 Nya Posters. Från Sveriges Järnvägsmuseum.
16 Annons: Folksam.

  1988 80 1 Sista tåget Linköping - Vadstena. Ett publikt skådespel.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Sista tåget Linköping - Vadstena, artikel av Björn Gottlieb.
13 Penningbidrag.
14 Ny redaktör för Tåg och Spår sökes.
14 Om inte loket varit ...
14 Ändrade biotider, notis av Göte Persson.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Tåg ut, foto av Bo-Lennart Nelldal. Sista tåget från Vadstena.

  1988 81 1 Ånga på smalspår i DDR, foto av Christer Brimalm.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Hundra år sedan Vadstena - Ödeshögslinjen invigdes, artikel av Christer Brimalm.
7 Rävsjökurvan på linjen Vadstena - Fågelsta - Ett 35-årsminne, artikel av Nils Wallenborg.
9 När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
11 Dvorak och lokomotivet. Ur Der Eisenbahn-Kurier.
12 Det luktade.
12 Det blev inga böter.
12 Fader Gunnar.
12 Därför blev det Emmaboda.
12 Mitt namn är Fant.
12 Upprörd ärkebiskop.
12 Järnvägsgeneralen kallar.
14 Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-58, notis av Jan-Olov Svensson. Ny bok utgiven vid VÖJF.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Sparbanken Alfa i Linköping.

  1989 82 1 Att avliva en myt, foto av Erik Linder.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
5 Det stod att läsa i ..., utdrag av Ola Nilsson. Om VÅB lok nr 25. Ur Correspondenten 1912.
6 Vyer från linjen, foto av Erik Linder. Fornåsa - Motala.
10 Sista tåget på linjen Klockrike - Borensberg och Fornåsa - Motala.
11 Tåget som fastnade i gödselstacken.
11 Järnvägsmuseum i Linköping får ny aktualitet.
14 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 Annons: Folksam.

  1989 83 1 Ånglok på östgötska smalspår, foto av S O Lundberg.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Ånglok på östgötska smalspår forts., artikel av Ola Nilsson.
6 Från vårt arkiv, notis av Ola Nilsson. Instruktion till Stationsföreståndaren vid N.N.
7 Penningbidrag.
8 Inlandsbanan kunde ha blivit Sveriges transsibiriska järnväg, artikel av Sven A Melin.
10 Missnöje med järnvägsindragningen, notis av Ola Nilsson.
10 T-semaforen i Maspelösa, notis av Rune Edström.
11 Nya järnvägsböcker, notis av Ola Nilsson. Slutet på en smalspårig epok, Lelångenbanan och Roslagsbanan 100 år.
12 Det stod att läsa i ...
12 Minnen från VSBJ, artikel av Bertil Axén.
13 Järnvägsvagnar från skeppsvarv. Ritning på MÖJ C 1008 från Kockums.
15 Järnvägarnas Museiförening erbjuder.
16 ASJ-tåg succé i Colombia, foto av Erik Aspenberg.

  1989 84 1 VSBJ 1913-1959.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 VSBJ 1913-1959, forts., artikel av Ola Nilsson.
5 Åkande personal på VSBJ, bild från Erik Linder samling.
7 Stickade strumpor.
7 Saft i Östergyllen.
7 Biljettången på museum.
8 Aktiebrev i ASJ 1945.
10 Protestsångaren från Gävle, artikel av Bengt E Unvér.
12 Ringstorps station.
14 Vårt avlånga fosterland, artikel av Sven Gerndt.
15 Fyra glada lokförare.
15 Ånglok som dragkraft.
15 NVHJ.
16 Annons: Sparbanken Alfa i Linköping.

Länk till: Järnvägarnas Museiförening i Linköping
Sidan senast uppdaterad: 2011-02-24
TILLBAKA