Innehåll i Tåg och Spår
  År Nr Sida Rubrik

  1963 1 1 Kort resa i det förgångna, artikel av Björn Gottlieb. Minnen från MÖJ framför allt Klockrike - Borensberg.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
2 Ur arkivet ... Linköping - Ringstorp, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av linjen Linköping - Ringstorp.
2 Ur arkivet ... Klockrike - Borensberg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av linjen Klockrike - Borensberg.
2 Ur arkivet ... Linköping - Fogelsta järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av MÖJ.
2 Ur arkivet ... Fogelsta - Vadstena - Ödeshögs järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av FVÖJ.
2 Ur arkivet ... Wadstena - Fogelsta järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av WFJ.
3 Ur arkivet ... Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av banan VSBJ.
3 Ur arkivet ... Motala - Fornåsa, notis av Bengt E. Unvér. Historik om tillblivelsen av linjen Motala - Fornåsa.
3 För att celebrera MÖJ, notis av Bengt E. Unvér. Sista extra tåg mellan Linköping - Vadstena.
4 Järnvägarnas Museifond, notis av Bengt E. Unvér.

  1964 2 1 Några äldre loktyper från Motala Verkstad, artikel av Yngve Holmgren. Beskrivning av de första loken som tillverkades av MV.
2 Pålsboda - Finspongs Järnvägsaktiebolag, artikel av Bengt E. Unvér. Historien om PFJ och dess föregångare Finspong - Lotorp järnväg.
3 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Sista tåget på Linköping - Vadstena, beskrivning av vad som hände lördagen 28 september 1963.
3 Hört och sett. Världens kortaste järnväg 734 m till Vatikanens station.
4 Askersund - Skyllberg - Lerbäcks järnväg (ASLJ), artikel av Gösta Gäfvert. Bygget av järnvägen.
5 Ur bildarkivet. Hults station på NOJ, 1902. Albert Engströms far med familj står utanför stationshuset.
6 Annons: Flera annonsörer.
8 Annons: Linköping Skänninge Sparbank.

  1964 3 1 Kulis berättar: Det var då det, artikel av Bror Kulander. Händelser från järnvägen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Ankan, notis av Bengt E. Unvér. Beskrivning av Ankan och dess bana.
4 Järnvägarnas museifond i Linköping, notis av Bengt E. Unvér.
5 Gåvor till järnvägsmuseet i Linköping.
6 Annons: Flera annonsörer.
8 Annons: Östgöta Bank i Gamla Linköping, m.fl. annonsörer.

  1965 4 1 Anders Blixt, artikel av Bengt E. Unvér.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Norrköping - Fiskeby Järnväg 1854 - 1872. Om byggandet och driften av Norrköping - Fiskeby Järnväg.
4 Kulis berättar: Det var då det, artikel av Bror Kulander.
5 Järnvägarnas museifond i Linköping, notis av Bengt E. Unvér.
5 Gåvor till järnvägsmuseet i Linköping.
6 Museiföreningens årsstämma 1965.
7 Annons: Flera annonsörer.
8 Annons: Flera annonsörer.

  1965 5 1 GREVEN, en historia. Om trafikchefen.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 VSBJ, Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg, artikel av Gösta Gäfvert. Om byggandet av VSBJ.
4 Kulis berättar: Om lokförare Hammarlund och andra, artikel av Bror Kulander. Om personer han mött när han som tidningsgrabb jobbade vid järnvägen.
5 År 1897 levererades. Personvagn byggd för MÖJ, såld till BLJ. Åter i Linköping.
6 Mjörby dän tine Aprill 1873. Insänt bidrag skrivet på talspråk och dialekt. Ur ÖC lördagen 26 april 1873.
6 Vid Östra Stambanans invigning mellan Norrköping och Linköping. Dikt om invigningen den 15 oktober 1872.
8 Annons: Flera annonsörer.

  1966 6 1 När sandlåda gav värme åt järnvägsresande och bråkmakare vräktes av. Avgående Vimmerbystinsen har nära ett halvsekel i järnvägens tjänst.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Kulis berättar: Om den grevlige stinsen och andra, artikel av Bror Kulander. Historier om olika personer med järnvägsanknytning.
4 Första elrälsbussen i världen i Östergötland, artikel av Adrian. Om införandet av elrälsbussar i Östergötland. Ur ÖC 18 mars 1949.
5 Rälsbusståg Linköping-Vadstena förkortar restiden tjugo minuter. Om införandet av elrälsbussar i Östergötland. Ur ÖC 27 maj 1950.
6 Östergötlands smalspåriga järnvägar i siffror. Öppningsdatum och längd för alla smalspårssträckor i Östergötland.
7 Annons: Sparbankerna.
8 Annons: Flera annonsörer.

  1966 7 1 Minnen kring en smalspårsbana, artikel av Jon Villskog.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Järnvägen 100 år - försvinner, artikel av Swen A Gärtner.
3 Synpunkter på framtiden för järnvägen, artikel av Alv Karlsson.
4 Världsberömda Ångloksmodeller, artikel av Ola Nilson. Beskrivning av samlingen av amerikanska ångloksmodeller vid Järnvägsmuseet i Linköping.
8 Annons: I samhällets tjänst på räls. ASJ.

  1967 8 1 Kvällståg Linköping - Ringstorp 1942, foto av Sven-Erik Egerborn.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
3 Hjälp oss flytta stationshuset.
4 Ritning över området i Ryd.
5 Järnvägsmuseum får levande järnväg. Järnvägsmuseum Ryd.
6 Dansk jernbane-klub. Om Dansk jernbaneklub.
7 Smått och Järnvägsgott, information av Ola Nilsson.
8 SKOGSBANA på solens och vindarnas ö, artikel av Sune Lantz. Järnvägen i Böda kronopark.
12 Nürnbergmässan 1967, notis av Ola Nilson. Rapport från årets hobby- och leksaksmässa i Nürnberg.
13 MÖJ:s investeringar i rullande material åren 1934 - 1943, artikel av Ola Nilson. Investeringar i rullande material.
14 ÖSTGÖTALOK från Motala Verkstad, notis av Ola Nilson. Lok nr 7.
16 Ny leverans till NKlJ. ASJ-Falun ellok 1961.

  1967 9 1 Exteriör av Bryggargården i Gamla Linköping, foto av Seved Walther.
2 Ritningsserie om smalspårslok, artikel av Ola Nilson. NÖJ lok nr 18.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
4 Världens minsta järnväg. Järnvägen till Darjeeling.
6 Ånglok vid FWÖJ och MÖJ.
6 Axplock ur roliga rapporter, notis av Ola Nilsson.
8 Skogsbana II: Kan Böda järnväg återuppstå, artikel av Sune Lantz. Om järnvägen i Böda kronopark.
12 12000 besökare vid järnvägsmuseet. Järnvägsmuseet i Linköping.
14 Funderingar vid skrivmaskinen, artikel av Sven Gerndt.
16 Annons: Linköping Skänninge Sparbank.

  1967 10 1 Banvakt patrullerar linjen, foto av Evert karlsson.
2 Ritningsserie om smalspårslok II, artikel av Ola Nilson. VSBJ lok nr 1.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
4 Skogsbana i Gullberg.
5 Sju 600 mm-banor med persontrafik, artikel av Sune Lantz. Svenska 600 mm banor med persontrafik.
8 Museijärnväg i Linköping har förebild i Mariefred.
11 Engelska gruvbanor blev fin turistattraktion. Smalspår i Wales.
12 Ånglok vid VB.
13 Linköping - Fågelstabanan invigdes för 70 år sedan.
15 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
16 Sveriges vackraste ånglok, artikel av Sune Lantz. F-loken.
19 Våra duktiga modellbyggare, artikel av Bengt E Unvér. Godsvagnar.
20 Vilken spårvidd hade Sveriges äldsta järnväg?, artikel av Gunnar Nydell. Om tidiga järnvägar och lok i Sverige.
23 Böda-vagnar till Linköping, notis av Sune Lantz.
23 Rättelse till loklista FWÖJ lok 1 tillverkare.
24 Annons: Dagens fantasier - morgondagens verklighet. ASJ 60 år.

  1968 11 1 El-lok vid Boxholms AB.
2 Föreningsfakta Tåg och Spår.
2 Tåg och Spårs ritningsserie III, artikel av Ola Nilson. FVÖJ nr 5.
4 Vimmerby - Spångenäs järnväg, artikel av Ola Nilson.
5 Järnvägsmuseiriksdag i Linköping, artikel av Otto Cantzler.
5 NAEJ lok 4 har anlänt till Mariefred.
6 Östgötalok på Spetsbergen.
7 Sveriges äldsta industribana. Edsbruks industribana.
10 FVÖJ och MÖJ sammanslogs 1910, artikel av Ola Nilsson.
11 Boxholmsbanan Sveriges första elektriska järnväg.
12 Påtänkt bana Sommen - Vättern.
13 Ånglok vid NÖJ.
14 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
15 Bidrag till järnvägarnas museifond.
16 Annons: Östgötabanken.

  1968 12 1 Inredningen i personvagn Cp tillverkad av ASJ.
2 Kasta icke yxan i sjön.
3 Inbjudan till Järnvägsmuseiriksdag.
4 Tåg o Spår ritningsserie IV, artikel av Ola Nilsson. Ritning MÖJ Dx 1.
7 Linköping riksdagsstaden.
10 Gamla Linköping - stad i staden.
15 Duktiga modellbyggare, artikel av Bengt E. Unvér.
16 Järnvägsriksdagen i Linköping. Program 3 - 5 maj 1968.
18 Ånglok vid NVHJ.
19 Drottningen och yllevantarna, artikel av Sven Gerndt.
22 Spinnrocken i Tomteboda, artikel av Sune Lantz. Om de första A-loken.
25 Nytt från Nürnbergsmässan, notis av Ola Nilsson.
26 Smalspår på Rügen, notis av Sune Lantz.
28 Riksdagen får egen stämpel.
29 Åtvidaberg har fina järnvägstraditioner.
29 Vid Verveln i Östergötland.
30 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
31 ASJ-musikerna 20-årsjubilerar.
32 Annons: Linköping Skänninge Sparbank.

  1968 13 1 MÖJ lok Dx2. Maria.
2 Lyckad järnvägsmuseal riksdag.
3 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
4 Tandvärkseken och banbygget i Åtvidaberg.
7 När ångloken på Öland drog betor och timmer, artikel av Sune Lantz.
9 Motalalok från 1901 drog invigningståget, artikel av Sune Lantz. Vid ÖSlJ.
10 Albert Engströms statjon på auktion.
10 Boxholms el-bana Sveriges första.
11 Utredning om järnvägsmuseal verksamhet.
11 Allvar och Skämt.
12 Silverpilen, artikel av Gunnar Nydell. Om Spånga - Lövsta järnväg.
13 Det hände 1918.
13 Museibana flyttar undan bebyggelsen. Lyons 600 mm bana i Meyzieu.
14 Järnvägsmuseifolk kongressar i höst.
14 Föreningsfakta Tåg och Spår.
16 Annons: Ledande inom transport och värme. ASJ.

  1968 14 1 Från järnvägsmuseiriksdagen i Linköping 1968, foto av Sven Lindahl.
2 Museifrågan i Linköping.
3 Om östgötska smalspårsbanor, artikel av Leif Nilsson. Om NSVJ.
5 Stort intresse för svenskt järnvägsmuseiförbund.
7 Ångan snart slut på Sulitjelmabanan, artikel av Sune Lantz.
8 Föreningsfakta Tåg och Spår.
10 Tåg och Spårs ritningsserie, data av Ola Nilsson. NBJ lok nr 15.
10 Ångloken vid VSBJ.
10 Ångloken vid EÖJ.
12 Annons: När det gäller trygghet fråga Folksam.

  1969 15 1 Växelklot i Malmslätt, foto av Sven Lindahl.
2 Arbetslag startat för museibygget.
3 Museifonden upp till 50000.
4 Skogsjärnvägen Tynn - Björkern, artikel av Bo Norrgård.
6 Sulitjelmabanan II: Loke, Odin och Tyr i lokparken.
7 Första arbetslaget visade vägen.
8 Ånglok på Tyrolen-bana, artikel av Sune Lantz. Världsbäst i klättring.
10 Vreta klosters stationskomplex. Museiföremål i Linköping.
10 Nytt möte med järnvägsmuseer hålles i vår.
10 Tåg på is. Över floden Amur i Sovjet.
11 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
11 Föreningsfakta Tåg och Spår.
12 Annons: Östgötabanken.

  1969 16 1 B-lok 1281 i Bollnäs 1966, foto av Sune Lantz.
2 Femtontal lok och vagnar i samlingarna.
4 En appell.
5 Stavsjö Järnväg eller Nunne-banan, artikel av Bo Norrgård.
5 Stavsjö Järnväg eller Nunne-banan, artikel av Anders Perling.
8 Järnvägsmuseiföreningens årsmöte i glädjens och förtröstans tecken.
10 Ångloken vid Stavsjö Järnväg.
11 Världens äldsta driftsdugliga lok finns i Sverige, artikel av Sune Lantz. Om Prins August.
14 Östtysk barnjärnväg med bolmande ånglok, artikel av Sune Lantz.
16 Vi sitter och grunnar ..., artikel av Sven Gerndt.
18 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
18 Beröringspunkten järnväg - flyg.
19 Föreningsfakta Tåg och Spår.
20 Annons: Linköping Skänninge Sparbank.

  1969 17 1 Annons: Sparsamhet är en dygd.
2 Flambanan, artikel av Sune Lantz. Banan genom Flåmdalen.
5 Lilleputtriket Kullbergsöa och Bosjö-banan, artikel av Per-Ingvar Kårberger.
8 Persontrafiken har nu upphört Anklam - Friedland, artikel av Sune Lantz.
10 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
12 Annons: Dagens fantasier - morgondagens verklighet. ASJ 60 år.

  1969 18 1 Annons: Linköping Skänninge Sparbank.
2 Museilok i Kalmar känt även i Östergötland.
3 Järnvägen som väderleksprofet.
4 Värdefulla tillskott till samlingarna i Linköping, notis av Bo Norrgård.
6 Gotlandståg fastnade ofta i Balingbos snödrivor, artikel av Sune Lantz.
10 Mormor från Böda kronopark raritet i Nässjö hembygdspark, notis av Sune Lantz.
12 Svens reflexioner om värdefulla perspektiv, artikel av Sven Gerndt.
14 Ångstöten. Smått och gått för föreningen.
15 Penningbidrag.
15 Föreningsfakta Tåg och Spår.
16 Annons: Folksam.


Länk till: Järnvägarnas Museiförening i Linköping
Sidan senast uppdaterad: 2011-02-23
TILLBAKA