Sök i Tåg och Spår


Sökning av uppgifter i databasen kan ske på tre sätt: med begynnelsebokstav, med valfritt år eller efter åratal.
Sök med första bokstav i ett ord:   1   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W    XYZ   Å   Ä   Ö

Sök med ett valfritt ord:   
Sök efter årtal:   196x   197x   198x   199x   200x  201x


Tåg och Spår var organ för Järnvägarnas Museiförening och Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping. Tidskriften grundades 1963 av Bengt E Unvér och är Sveriges äldsta järnvägsmuseala tidskrift. Den utkommer med fyra nummer per år och är en medlemsförmån i museiföreningen.
Ansvarig utgivare är Lars Linde e-post: redaktor@jvgmf.se

Länk till: Järnvägarnas Museiförening i Linköping
Sidan senast uppdaterad: 2011-04-09
TILLBAKA