STYRELSE:

Lars Linde: Ordförande
Adress: Fjärdingstad 5
585 61 Linghem
Telefon: 013-72006
e-post: ordf@jvgmf.se

Styrelsemöten:

Preliminärt maj 2021  

Årsmöte:

De sammanslagna årsmötena för 2019 och 2020 hålls hösten 2021.

Margareta Linde: Kassör

Ingemar Eriksson: Ledamot

Sven-Erik Jeppsson: Ledamot

Anders Perling: Ledamot

Monika Gyllkrans: Adjungerad


Göran Cederberg: Suppleant. Avliden 3/8 2020

Rune Lundin: Suppleant

Gunnel Perlefelt: Suppleant


Valberedning:
Anders Perling


 

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-02

TILLBAKA