STYRELSE:

Lars Linde: Ordförande
Adress: Fjärdingstad 5
585 61 Linghem
Telefon: 013-72006
e-post: ordf@jvgmf.se

Margareta Linde: Kassör

Ingemar Eriksson: Ledamot

Sven-Erik Jeppsson: Ledamot

Anders Perling: Ledamot

Monika Gyllkrans: Adjungerad


Rune Lundin: Suppleant
Bo Norrgård: Suppleant
Gunnel Perlefelt: Suppleant

Valberedning:
Anders Perling

Styrelsemöten:

2017-09-07  kl 14
2017-11-30  kl 14


 

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-25

TILLBAKA