STYRELSE:

Lars Linde: Ordförande
Adress: Fjärdingstad 5
585 61 Linghem
Telefon: 013-72006
e-post: ordf@jvgmf.se

Styrelsemöten:

2019-09-19  kl 14
2019-11-28  kl 14

Margareta Linde: Kassör

Ingemar Eriksson: Ledamot

Sven-Erik Jeppsson: Ledamot

Anders Perling: Ledamot

Monika Gyllkrans: Adjungerad


Göran Cederberg: Suppleant

Rune Lundin: Suppleant

Gunnel Perlefelt: Suppleant


Valberedning:
Anders Perling


 

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-13

TILLBAKA