STYRELSE:

Lars Linde: Ordförande
Adress: Fjärdingstad 5
585 61 Linghem
Telefon: 013-72006
e-post: ordf@jvgmf.se

Margareta Linde: Kassör

Ingemar Eriksson: Ledamot

Sven-Erik Jeppsson: Ledamot

Anders Perling: Ledamot

Monika Gyllkrans: Adjungerad


Rune Lundin: Suppleant
Bo Norrgård: Suppleant
Gunnel Perlefelt: Suppleant

Valberedning:
Anders Perling

Styrelsemöten:

2018-03-08  kl 14
2018-03-24  Årsmöte kl 13
2018-04-19  kl 14
2018-06-14  kl 14


 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

TILLBAKA