Möten med Svenska Järnvägsklubben

Vi har normalt sex möten per år tillsammans med Svenska Järnvägsklubbens (SJK:s) lokalavdelning i Östergötland. Mötena hålls på lördagar kl. 13:00 i Tekniska Verkens museums möteslokal i Valla fritidsområde (nära järnvägsmuseet). Ingång i bortre gaveln.
Vid dessa möten hålls föredrag med bild- eller filmvisning.

Föredragen behandlar såväl moderna banor och fordon som mer järnvägshistoriskt inriktade ämnen. Det är också bokförsäljningen av såväl museiföreningens som SJK:s sortiment. Kaffe med bulle eller smörgås serveras till självkostnadspris. Mötena brukar vara omkring tre timmar.

För aktuell information hänvisas till SJK:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

SJK-möten 2018:

20 januari 2018 Göran Cederberg beerättar om Kalmar Veterantågs resa till Nordkalotten
24 februari 2018 Per-Åke Lampemo berättar om hur ånglok fungerar och lite om Västergötlands Ånglokssällskap.
17 mars 2018 Klingenhäger, Världsresa del 1 från Sverige till Sydostasien.
21 april 2018 Klingenhäger, Världsresa del 2 Korea, Japan och USA.

Välkomna!

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

TILLBAKA