Möten med Svenska Järnvägsklubben

Vi har normalt sex möten per år tillsammans med Svenska Järnvägsklubbens (SJK:s) lokalavdelning i Östergötland. Mötena hålls på lördagar kl. 13:00 i Tekniska Verkens museums möteslokal i Valla fritidsområde (nära järnvägsmuseet). Ingång i bortre gaveln.
Vid dessa möten hålls föredrag med bild- eller filmvisning.

Föredragen behandlar såväl moderna banor och fordon som mer järnvägshistoriskt inriktade ämnen. Det är också bokförsäljningen av såväl museiföreningens som SJK:s sortiment. Kaffe med bulle eller smörgås serveras till självkostnadspris. Mötena brukar vara omkring tre timmar.

För aktuell information hänvisas till SJK:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

SJK-möten 2019:

8 december 2018 Nunnebanan, modelltåg och moduler
26 januari 2019 Björklund, Tyska smalspåriga ånglok
2 mars 2019 Rudström, Wagonfabriken i Arlöv
30 mars 2019 Lokförare Mats Olsson m fl pratar tåg/lok - från Rc (50 år) till nya Mälartåget
27 april 2019 Leif Wester berättar om när Sverige fick järnväg samt om NBJ

Välkomna!

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-10

TILLBAKA