Samlingarna

I Östergötlands järnvägsmuseum är många föremål som finns både antika och unika. Här finns stationslampor, kopparkannor, handgjorda verktyg, spårmått och rälsprofiler, telegrafer, signallyktor, skyltar och spottkoppar och mycket mer. Här finns naturligtvis ett antal lok och vagnar också. Sveriges vackraste smalspårslok finns här att bese, liksom Sveriges första elektriska lokomotiv (”Ankan”), tillsammans med personvagnar och godsvagnar från östgötabanorna.

I arkivet finns dessutom tiotusentals fotografier och många ritningar (bland annat på väv) som har stort intresse ur järnvägshistorisk synpunkt. Här finns också Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas (ASJ) arkiv bevarat. Slutligen omspänner litteratursamlingen hela landets järnvägsnät, om än med tyngdpunkt på östgötabanorna. Många av verken, tidtabellerna och småtrycken är svåråtkomliga idag.

Alla samlingar och fordon är deponerade av Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.


Se mera

Här finns fler bilder på saker som kan beses i och omkring Östergötlands järnvägsmuseum. 

--------------------------------------------------------------------------------

Museets bangård, vagnhall och stationshus. Närmast vagnhallen syns vattenhäst och kolbox. På spåren står hjulpar från bl.a. Finspångs Bruk. 
Foto: Gunnel Perlefelt 1999.
--------------------------------------------------------------------------------

Fordonsplacering i vagnhallen 
Vidstående skiss visar hur museets fordon är placerade i vagnhallen. 
Teckning: Benny Nilsson 
--------------------------------------------------------------------------------

Telefonapparat från 1890-talet 
Telefonapparaten användes på lokexpeditionen vid NÖJ i Finspång. 
Foto: Gunnel Perlefelt. 
--------------------------------------------------------------------------------

Morsetelegraf från SJ 
Gåva från SJ Befälsförbund, som i sin tur fått den vid 50-årsjubileet 1955 av Svenska Stinsföreningen. 
Foto: Gunnel Perlefelt. 
--------------------------------------------------------------------------------

Handsignallyktor 
Handsignallyktorna på bilden är från NVHJ. 
Foto: Gunnel Perlefelt. 
--------------------------------------------------------------------------------

Interiörbild från gamla vagnhallen i Ryd
Den tidigare vagnhallen i Ryd invigdes av landshövding Per Eckerberg den 9 juni 1972.
Kortet finns att köpa som vykort i färg
Foto: Arne Gustavsson.
--------------------------------------------------------------------------------

Stinsen på Gamla Linköping 
Stinsen på Gamla Linköping finns numera i biljettexpeditionen i Halleby stationshus inom Valla fritidsområde. 
Kortet finns att köpa som vykort i färg 
Foto: Arne Gustavsson. 

Sidan senast uppdaterad: 2010-08-29

TILLBAKA