Välkommen till 
Östergötlands Järnvägsmuseum!

Östergötlands järnvägsmuseum består av en gammal järnvägsmiljö med station och bangård, samt en museihall. Här visas fordon och järnvägsmaterial som Museiföreningen samlat in och bevarat genom åren. I hallen finns tre spår med ett antal vagnar och lok att se på – och provsitta – samt många andra saker som använts i tåg och på stationer. Här finns också en karta över östgötska järnvägar samt gamla järnvägsbilder att titta på. Bangårdsmaterielen och fordonen i museihallen har till största delen varit i bruk på östgötabanorna.

Inom Valla fritidsområde, som är en del av Friluftsmuseet Gamla Linköping, har Vallaförvaltningen tillsammans med Järnvägarnas museiförening i Linköping med medel från Westman - Wernerska fonden skapat detta museum. För att trygga bevarandet är alla fordon och allt materiel överlåtet på Sveriges Järnvägmuseum, för deposition här.

Läs mer om Östergötlands järnvägsmuseeum på Friluftsmuseet Gamla Linköpings hemsida
Sidan senast uppdaterad: 2016-02-03

TILLBAKA