Järnvägarnas Museiförening 
i Linköping

 Järnvägarnas Museiförening är en ideell förening som bildades 1961 av Bengt E Unvér. Vi verkar för insamling och bevarande av järnvägsarkivalier, samt forskning i och förmedling av järnvägshistoria i allmänhet och sådan från Östergötland i synnerhet. Vi är också stödförening till Östergötlands Järnvägsmuseum och medverkar därvid i vård och presentation av deponerad materiel.

         ENGLISH              DEUTSCH


Sidospår nr.4 2021 är ute nu

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-13