Vykort

Vykort nr 5: Interiör av lok- och vagnhall nr 1 Ryd. År 1972. Färg. Pris: 5.00 

Vykort nr 7: Stinsen på G:a Linköping. Interiör av Östergötlands Järnvägsmuseum i Gamla Linköping. År 1978. Färg. Pris: 5.00 

Vykort nr 50: Rälsbuss litt Yp på Ringstorpsbanans bro över Stångån i Linköping. År 1963. Färg. Pris: 5.00 

Vykort nr 51: Valla fritidsområde med Halleby stationshus. Färg. Pris: 5.00 

Vykort nr 1: Kvällståg Linköping - Ringstorp. År 1942. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 2: Sveriges första elektriska järnväg Borensberg - Klockrike 1907 - 1962. Borensbergs järnvägsstation. År 1908. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 4: Invigningen av Linköpings Centralstation. Trägravyr af Rydholm. År 1872. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 8: Tåg vid Mormorsgruvan på ÖCJ (Bjärka - Åtvidaberg). Förare Erland Frödin. Loket är nr 17 vid ÖCJ, tidigare nr 7 vid Nässjö - Oskarshamns järnväg. År 1908. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 9: Sturefors järnvägsstation på Östra Centralbanan, ÖCJ (Linköping - Hultsfred). År 1902. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 10: Falerums järnvägsstation på linjen Norsholm - Västervik (NVHJ). År 1900. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 11: Från Östergötlands bygder, Bjärka järnvägsstation, senare Bjärka-Säby station, på Östra Centralbanan. År 1902. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 12: Den första tågkollisionen i Sverige inträffade då två snälltåg möttes på linjen. Lagerlundaolyckan (bild 1). År 1875. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 13: Bankebergs järnvägsstation, numera Vikingstad, på Östra Stambanan Linköping - Mjölby. År 1900. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 14: Persontåg vid Fornåsa station på Mellersta Östergötlands järnvägar. År 1910. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 15: Malmslätts järnvägsstation på linjen Linköping - Mjölby. Stationen togs i bruk då Östra Stambanan 1872 öppnades för trafik. År 1905. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 16: Tåg vid Björsäter på linjen Åtvidaberg - Norsholm (NVHJ). År 1905. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 17: Sveriges vackraste smalspårsånglok finns bevarat i museet. Ånglok nr 18 vid Norra Östergötlands järnvägar. Tillverkat av Motala Verkstad. År 1920. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 18: Vadstena järnvägsstation på Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs järnväg. År 1915. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 19: Hästholmens station. Två tåg på stationen, t.v. smalspår och t.h. normalspår. År 1910. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 26: Elektriskt tågsätt i Vadstena i väntan på avgångssignal mot Linköping. Ellok nr 5 drar tåget. År 1920-1930. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 28: Interiörbild av personvagn MÖJ nr 1013, litt Cp, endast 3 klass, plats för 41 personer. Tillverkades av ASJ. År 1912. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 29: Interiörbild av elmotorvagnen Ankan. Den första dragkraften i Sverige med växelströmsdrift. Tillverkades vid ASEA i Västerås. År 1907. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 30: Persontåget på bilden har kommit från Linköping på väg söderut. Mjölby järnvägsstation. År 1900. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 31: Elektriska lokomotiv vid MÖJ under åren 1915 - 1956. Tillverkades vid ASJ, leveransfoto. År 1915. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 32: Söndag morgon 16 juni 1912 körde norrgående tåg mot ett blandat tåg inne på stationen. Malmslättsolyckan. År 1912. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 33: På kvällen 1 oktober 1918 spårar uppgående tåg ur vid Getå efter ett ras. Getåolyckan. År 1918. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 34: Den första rälsbussen från ASJ levererades till ÖCJ. År 1924. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 35: Persontåg vid Norrköping Ö på Vikbolandsbanan den 3 juni. År 1943. S/v. Pris: 5.00 

Vykort nr 36: Norrköping Östra. Dieselelektrisk motorvagn tillverkad 1917 av ASEA i Västerås. Tåg till Söderköping. År 1962. S/v. Pris: 5.00 

Sidan senast uppdaterad: 2010-08-27

TILLBAKA