Bli medlem

Som medlem i Järnvägarnas Museiförening stöder du vår verksamhet
- att vårda och bevara de av Sveriges Järnvägsmuseum deponerade samlingarna i Östergötlands Järnvägsmuseum samt göra det möjligt för allmänheten att se dem
- att verka för medlemmarnas sammanhållning genom att anordna samkväm, föreläsningar, studiebesök och dylikt med tonvikt på det järnvägshistoriska området ofta i samarbete med Svenska Järnvägsklubbens Östgötaavdelning (SJK).

Genom ett samarbete med Järnvägsmusei Vänner (JvmV) kan du som medlem i Järnvägarnas Museiförening (Jvgmf) välja:
- att vara dubbelansluten till JvmV och Jvgmf och få JvmV:s tidskrift Sidospår 4 gånger per år och deras årsbok Spår samt få deras övriga förmåner som inträde på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och Järnvägens museum i Ängelholm. Du får också Jvgmf:s Ångstöten, ett enkelt A4 med föreningsinformation.
- att vara medlem enbart i Järnvägarnas Museiförening och endast få Ångstöten och därmed inte få ta del av Järnvägsmusei Vänners förmåner.


Medlemsavgifter 2021:
Dubbelansluten medlem (JmvV och Jvgmf):
medlem boende i Sverige: 400 kr plus frivillig avgift på 95 kr
medlem boende utanför Sverige: 500 kr plus frivillig avgift på 95 kr
familjemedlem per person: 50 kr

Endast medlem i Jvgmf:
medlem 60 kr

Du blir medlem eller museimedlem genom att sätta in årsavgiften på plusgirokonto 582571-6 eller genom att skicka e-post till info@jvgmf.se.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-25

TILLBAKA