Årsmötet 2017

Årsmötet avhölls i Odalmannens museums lokaler och samlade 11 deltagare. Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes styrelsen med den förändringen att Anders Perling gick från suppleant till ordinarie ledamot. Monika Gyllkrans ersätter Johan Högquist som Friluftsmuseet Gamla Linköpings representant vid styrelsemötena. Klas Eriksson hade avsagt sig omval som revisor och ersätts av Hans Palmlöf. Styrelsen fick ansvarsfrihet och medlemsavgiften för 2018 beslöts vara oförändrad. Ordförande informerade om Sveriges Järnvägsmuseums preliminära erbjudande att deponera patron Ekmans salongsvagn i museet. Lillvalla kommer att vara stängt i sommar på grund av ombyggnad vilket kan påverka besöksfrekvensen.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-25

TILLBAKA